Utrzymane w młodopolskiej poetyce Przedwiośnie powstało w ważnym dla artysty okresie: tuż po jego debiucie w krakowskim TPSP w roku 1903, przed pierwszą wystawą indywidualną, która miała miejsce w roku 1905 w krakowskim oraz lwowskim TPSP. Zimą 1904/1905 artysta, wraz z Władysławem Jarockim i Fryderykiem Pautschem, wyjechał we Wschodnie Karpaty, gdzie zetknął się z Huculszczyzną, która odtąd stanowiła przewodni motyw jego twórczości.

41
Kazimierz SICHULSKI (1879 - 1942)

PRZEDWIOŚNIE, 1904

olej, płótno, 69,5 x 87 cm
sygn. p.d.: 904 SICHULSKI

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

13.06.2021

19:00

Sprzedane 31 000 zł (37 200 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 17 000 zł
Estymacja: 20 000 - 25 000 zł

Utrzymane w młodopolskiej poetyce Przedwiośnie powstało w ważnym dla artysty okresie: tuż po jego debiucie w krakowskim TPSP w roku 1903, przed pierwszą wystawą indywidualną, która miała miejsce w roku 1905 w krakowskim oraz lwowskim TPSP. Zimą 1904/1905 artysta, wraz z Władysławem Jarockim i Fryderykiem Pautschem, wyjechał we Wschodnie Karpaty, gdzie zetknął się z Huculszczyzną, która odtąd stanowiła przewodni motyw jego twórczości.