Obraz ze zbiorów hr. Zamoyskich. Od 1929 był własnością Marii i Władysława hr. Zamoyskich; późnej Stefana Adama hr. Zamoyskiego (1904-1976). Następnie w kolekcji rodzinnej.

Przed polowaniem Maksa Gierymskiego należy do zespołu jego historyzujących obrazów kostiumowych, zwanych, "zopfami" (od niem. Zopf - warkocz, warkoczyk). Maks Gierymski podjął ten - modny i popularny ówcześnie - wątek w Pojedynku Tarły z Poniatowskim w roku 1869; później namalował szereg konnych Polowań z jeźdźcami w rokokowych, osiemnastowiecznych strojach i perukach (ponad 20 dzieł).

Obrazy te pozbawione są wątków narracyjnych, jeźdźcy stanowią dopełnienie, "ożywienie" pejzażu,
który był dla artysty najważniejszy, którego nastrój, kolor i światło oddawał wrażliwie, z niezwykłym
wyczuciem zmiennej, jesiennej pogody i pory dnia. Polowania Gierymskiego to przeważnie kompozycje wielopostaciowe, wyjątkiem są "niewielkie sceny jednoosobowe, z których dwa zachowane świetne studia Trębacz i Przed polowaniem [!] z ok. 1872 r. zwracają uwagę szczególnymi walorami malarskimi i kolorystycznymi." (H. Stępień, Maksymilian Gierymski, 1979).

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany:
- F. Klein, Katalog wystawy Sto lat malarstwa polskiego 1800-1900 (Dzieła artystów nieżyjących), Kraków 1929, s15, nr kat. 59; il.;
- H. Stępień, Wczesne pejzaże Maksymiliana Gierymskiego, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 7, 1971, s. 368;
- Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Listy i notatki. Zebrał, ułożył i wstępem opatrzył J. Starzyński. Teksty do druku i komentarze opracowała H. Stępień, Wrocław 1979, il. 48;
- Maksymilian Gierymski 1846-1874. Malarstwo i rysunek. Wystawa monograficzna zorganizowana w setną rocznicę śmierci artysty, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1974, nr kat. 46, il. 32;
- H. Stępień, Maksymilian Gierymski, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 126, 190, nr kat. 158, il. 149;
- H. Stępień, Maksymilian Gierymski. Obraz i słowo, Warszawa 1983, s. 28.

32
Maksymilian GIERYMSKI (1846 - 1874)

PRZED POLOWANIEM. DOJEŻDŻACZ Z PSAMI W LESIE, ok. 1872

olej, płótno
24,2 x 34,4 cm

Pochodzenie: kolekcja rodziny Zamoyskich.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz ze zbiorów hr. Zamoyskich. Od 1929 był własnością Marii i Władysława hr. Zamoyskich; późnej Stefana Adama hr. Zamoyskiego (1904-1976). Następnie w kolekcji rodzinnej.

Przed polowaniem Maksa Gierymskiego należy do zespołu jego historyzujących obrazów kostiumowych, zwanych, "zopfami" (od niem. Zopf - warkocz, warkoczyk). Maks Gierymski podjął ten - modny i popularny ówcześnie - wątek w Pojedynku Tarły z Poniatowskim w roku 1869; później namalował szereg konnych Polowań z jeźdźcami w rokokowych, osiemnastowiecznych strojach i perukach (ponad 20 dzieł).

Obrazy te pozbawione są wątków narracyjnych, jeźdźcy stanowią dopełnienie, "ożywienie" pejzażu,
który był dla artysty najważniejszy, którego nastrój, kolor i światło oddawał wrażliwie, z niezwykłym
wyczuciem zmiennej, jesiennej pogody i pory dnia. Polowania Gierymskiego to przeważnie kompozycje wielopostaciowe, wyjątkiem są "niewielkie sceny jednoosobowe, z których dwa zachowane świetne studia Trębacz i Przed polowaniem [!] z ok. 1872 r. zwracają uwagę szczególnymi walorami malarskimi i kolorystycznymi." (H. Stępień, Maksymilian Gierymski, 1979).

Obraz wystawiany, opisany i reprodukowany:
- F. Klein, Katalog wystawy Sto lat malarstwa polskiego 1800-1900 (Dzieła artystów nieżyjących), Kraków 1929, s15, nr kat. 59; il.;
- H. Stępień, Wczesne pejzaże Maksymiliana Gierymskiego, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 7, 1971, s. 368;
- Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Listy i notatki. Zebrał, ułożył i wstępem opatrzył J. Starzyński. Teksty do druku i komentarze opracowała H. Stępień, Wrocław 1979, il. 48;
- Maksymilian Gierymski 1846-1874. Malarstwo i rysunek. Wystawa monograficzna zorganizowana w setną rocznicę śmierci artysty, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1974, nr kat. 46, il. 32;
- H. Stępień, Maksymilian Gierymski, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 126, 190, nr kat. 158, il. 149;
- H. Stępień, Maksymilian Gierymski. Obraz i słowo, Warszawa 1983, s. 28.