WYSTAWIANY:
„Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, wystawa indywidualna”, Galeria Kordegarda, Warszawa, 2001/02
„Sol Invictus”, wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2003
„Distances?”, wystawa indywidualna, Galerie La Plateu, Paryż, czerwiec-sierpnień 2004
„Kilka wątków”, wystawa indywidualna, Muzeum Górnośląskie, Bytom 2005

LITERATURA:
Agnieszka Kowalska, Widzialne – niewidzialne, „Gazeta Wyborcza”- „Gazeta Stołeczna” 2001, nr 270 (19 XI) (il.)
Lata 80. – raport, „Art & Business” 2001, nr 6
Jan Michalski, Czarodziejska granica, [w:] Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu – uczniowie, IHS UJ, Kraków 2001 (il.)
MKJ, Obserwator w pułapce, „Życie Warszawy” 2001, nr 280 (30 XI) (il.)
„Rzeczpospolita – Magazyn” 2001, nr 25 (22 VI), s. 13 (il.)
Tomasz Ciecierski, Jarosław Modzelewski. Między figurą a tłem, katalog wystawy, Instytut Historii Sztuki, Moskwa 2001, (il.)
Seweryn Wisłocki, Kwadratura malarstwa, „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta Morska” 2001, nr 21 (25 I) (il.)
Jarosław Modzelewski. Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 2001, s. 11 (il.)
Jarosław Modzelewski, Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, [w:] Jarosław Modzelewski. Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 2001, s. 10-14
Bogusław Deptuła, Malarz w kościele, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 5 (3 II)
Wystawa Jarosława Modzelewskiego, „Newsweek Polska” 2002, nr 14 (7 IV) (il.)
Roman Lewandowski, Eikon współczesności, [w:] Sol Invictus, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Katowice 2003, s. 139 (il.)
Stach Szabłowski, Paszport dla artysty, „Zwierciadło” 2003, nr 2 (il.)
E. I. Nowak, Questions à Jarosław Modzelewski, „Beaux Ars Magazine”, Hors-serie, 2004, s. 50 (il.)
Kilka wątków, katalog wystawy, [red.] Marek Meschnik, Muzeum Górnośląskie, Bytom 2005 (il.)

Studiował na warszawskiej ASP - w 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-89 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 roku nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

64
Jarosław MODZELEWSKI (ur. 1955, Warszawa)

"Przed ołtarzem", 2000

tempera żółtkowa/płótno, 180 x 230 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jarosław Modzelewski | "Przed ołtarzem" | 2000 | 180 x 230 tempera ż.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945

30.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 170 000 - 200 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenieWYSTAWIANY:
„Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, wystawa indywidualna”, Galeria Kordegarda, Warszawa, 2001/02
„Sol Invictus”, wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2003
„Distances?”, wystawa indywidualna, Galerie La Plateu, Paryż, czerwiec-sierpnień 2004
„Kilka wątków”, wystawa indywidualna, Muzeum Górnośląskie, Bytom 2005

LITERATURA:
Agnieszka Kowalska, Widzialne – niewidzialne, „Gazeta Wyborcza”- „Gazeta Stołeczna” 2001, nr 270 (19 XI) (il.)
Lata 80. – raport, „Art & Business” 2001, nr 6
Jan Michalski, Czarodziejska granica, [w:] Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu – uczniowie, IHS UJ, Kraków 2001 (il.)
MKJ, Obserwator w pułapce, „Życie Warszawy” 2001, nr 280 (30 XI) (il.)
„Rzeczpospolita – Magazyn” 2001, nr 25 (22 VI), s. 13 (il.)
Tomasz Ciecierski, Jarosław Modzelewski. Między figurą a tłem, katalog wystawy, Instytut Historii Sztuki, Moskwa 2001, (il.)
Seweryn Wisłocki, Kwadratura malarstwa, „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta Morska” 2001, nr 21 (25 I) (il.)
Jarosław Modzelewski. Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 2001, s. 11 (il.)
Jarosław Modzelewski, Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, [w:] Jarosław Modzelewski. Obraz jako wynik obserwacji wnętrza kościelnego, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 2001, s. 10-14
Bogusław Deptuła, Malarz w kościele, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 5 (3 II)
Wystawa Jarosława Modzelewskiego, „Newsweek Polska” 2002, nr 14 (7 IV) (il.)
Roman Lewandowski, Eikon współczesności, [w:] Sol Invictus, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Katowice 2003, s. 139 (il.)
Stach Szabłowski, Paszport dla artysty, „Zwierciadło” 2003, nr 2 (il.)
E. I. Nowak, Questions à Jarosław Modzelewski, „Beaux Ars Magazine”, Hors-serie, 2004, s. 50 (il.)
Kilka wątków, katalog wystawy, [red.] Marek Meschnik, Muzeum Górnośląskie, Bytom 2005 (il.)

Studiował na warszawskiej ASP - w 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-89 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 roku nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.