Kaczmarkiewicz studiował architekturę klasyczną i historię sztuki na Uniwersytecie Poznańskim. Po uzyskaniu stypendium w1932 roku, w początkach swojej kariery wyjechał do Wilna, gdzie studiował malarstwo pod kierunkiem Sleńdzińskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Poznaniu. Od 1929 roku wykonywał ilustracje do pism katolickich. Po wysiedleniu Polaków z Wilna, Kaczmarkiewicz uczył malarstwa w Bytomiu i w Katowicach. Od 1959 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

53
Jan KACZMARKIEWICZ (1904-1989)

Projekt scenografii teatralnej do sztuki Romeo i Julia

gwasz/papier, 38,8 x 26,8 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'Jan Kaczmarkiewicz'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Kaczmarkiewicz studiował architekturę klasyczną i historię sztuki na Uniwersytecie Poznańskim. Po uzyskaniu stypendium w1932 roku, w początkach swojej kariery wyjechał do Wilna, gdzie studiował malarstwo pod kierunkiem Sleńdzińskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Poznaniu. Od 1929 roku wykonywał ilustracje do pism katolickich. Po wysiedleniu Polaków z Wilna, Kaczmarkiewicz uczył malarstwa w Bytomiu i w Katowicach. Od 1959 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.