"Jest jednak coś, co łączy wszystkie moje rzeźby: zawsze pragnąłem, by moja sztuka była ludziom potrzebna. Nie interesowała mnie nigdy twórczość dla samego tworzenia, sztuka dla sztuki. Według mnie sztuka musi mieć kontakt z człowiekiem, zwłaszcza sztuka pomnikowa. Chcemy czy nie, musimy przejść obok pomnika, zatrzymać się przy nim, umówić się. Kontakt jest więc konieczny"
GUSTAW ZEMŁA
Ekspresywnie ukształtowana faktura rzeźby i pełna dramaturgii mimika twarzy ukazanego na niej Władysława Broniewskiego sprawiają, że dzieło jest pełne wyrazu. Pomnik twórcy liryki rewolucyjnej i żołnierza Legionów Polskich wykonany przez Gustawa Zemłę postawiono w Płocku - miejscu urodzenia poety. Prezentowana tutaj rzeźba jest jego projektem. Już w obiekcie stanowiącym przygotowanie do pomnika widać typowe dla artysty mistrzostwo w pokazywaniu intensywnych przeżyć i bohaterstwa. Zemła pragnął, by jego rzeźby były przede wszystkim dla ludzi. Nie chciał swoich prac zostawiać sobie, wierzył, że zawarte w nich idee powinny trafiać do licznych odbiorców.

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1952-1958. Od 1958 roku uczy rzeźby na ASP. W latach 1973-1976 był jej prorektorem, a w latach 1983-86 dziekanem. Od 1964 doktor, od 1987 roku profesor zwyczajnzłoy. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2006 roku Członek Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Specjalizuje się w zakresie rzeźby pomnikowej, sakralnej, studyjno-kameralnej.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

30
Gustaw ZEMŁA (ur. 1931)

Projekt pomnika Władysława Broniewskiego

brąz patynowany, 28 x 22 x 11 cm
projekt pomnika Władysława Broniewskiego w Płocku, zrealizowany w 1975 r.
POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Jest jednak coś, co łączy wszystkie moje rzeźby: zawsze pragnąłem, by moja sztuka była ludziom potrzebna. Nie interesowała mnie nigdy twórczość dla samego tworzenia, sztuka dla sztuki. Według mnie sztuka musi mieć kontakt z człowiekiem, zwłaszcza sztuka pomnikowa. Chcemy czy nie, musimy przejść obok pomnika, zatrzymać się przy nim, umówić się. Kontakt jest więc konieczny"
GUSTAW ZEMŁA
Ekspresywnie ukształtowana faktura rzeźby i pełna dramaturgii mimika twarzy ukazanego na niej Władysława Broniewskiego sprawiają, że dzieło jest pełne wyrazu. Pomnik twórcy liryki rewolucyjnej i żołnierza Legionów Polskich wykonany przez Gustawa Zemłę postawiono w Płocku - miejscu urodzenia poety. Prezentowana tutaj rzeźba jest jego projektem. Już w obiekcie stanowiącym przygotowanie do pomnika widać typowe dla artysty mistrzostwo w pokazywaniu intensywnych przeżyć i bohaterstwa. Zemła pragnął, by jego rzeźby były przede wszystkim dla ludzi. Nie chciał swoich prac zostawiać sobie, wierzył, że zawarte w nich idee powinny trafiać do licznych odbiorców.

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1952-1958. Od 1958 roku uczy rzeźby na ASP. W latach 1973-1976 był jej prorektorem, a w latach 1983-86 dziekanem. Od 1964 doktor, od 1987 roku profesor zwyczajnzłoy. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2006 roku Członek Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Specjalizuje się w zakresie rzeźby pomnikowej, sakralnej, studyjno-kameralnej.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.