LITERATURA:
„Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zyskiwać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego ‘ja’ i walczyć z tym szczęściem, którym jest malowanie”.
Teresa Pągowska

Twórczość Teresy Pągowskiej jest przede wszystkim kojarzona z malarstwem sztalugowym. Niewielu zaznajomionych jest z jej twórczością na papierze, a także plakatową. Prosta forma, nakreślone delikatnie malarskie znaki, tworzenie kompozycji na zasadzie zestawienia paru pośpiesznych pociągnięć pędzla. Te cechy malarstwa Teresy Pągowskiej możemy bez problemu dostrzec w zaprezentowanym projekcie plakatu. Przedstawiony projekt został stworzony na potrzeby wystawy artystki w Galerii Zamkowej w maju 1994. W tym okresie Pągowska była już uznaną postacią w świecie sztuki. Warto wspomnieć, że w latach 90. malarka pracowała nad cyklami prac, których bohaterami były pojedyncze elementy codzienności. Te prace, dzięki swojej lapidarności oraz oszczędności, krytycy porównywali do malarskich haiku. Bogusław Deptuła zauważył, że w porównaniu z wcześniejszymi realizacjami późniejsze obrazy Pągowskiej są mocniejsze w wyrazie oraz bardziej ryzykowne. Artystka operowała większymi dysonansami oraz kontrastami na swoich płótnach. Podobne cechy dostrzegalne są w oszczędnym w formie zaprezentowanym projekcie do plakatu.

Skończyła poznańską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych – malarstwo i techniki ścienne pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego i Eustachego Wasilkowskiego. W okresie studiów była asystentką Jacka Piaseckiego. W latach 1950-64 była pedagogiem w gdańskiej PWSSP, po czym przeniosła się do Warszawy. Po kilkuletniej przerwie kontynuowała pracę pedagogiczną: w latach 1971-73 w łódzkiej PWSSP (aktualnie ASP), a następnie przez wiele lat w akademii warszawskiej. W roku 1988 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Artystka zawsze zdradzała nieprzeciętną wrażliwość kolorystyczną, rozwiniętą pod wpływem sztuki Piotra Potworowskiego. Skupiła się jednak na postaci ludzkiej. W latach 60. jej malarstwo zdominował motyw silnie zdeformowanej, traktowanej skrótowo, ludzkiej (głównie kobiecej) figury, ukazywanej często w nieoczekiwanych, dynamicznych, często tanecznych, układach. Od tamtej pory postać ludzka jest w tym malarstwie obecna jako pozbawiona rysów indywidualnych zwarta, mocna sylweta. Artystka chętnie operowała gwałtownymi spięciami sumarycznych kształtów oraz kontrastami plam jednolitego koloru. Przez tę umowność odbiera bohaterom jednoznaczny charakter.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

012
Teresa PĄGOWSKA (1926 Warszawa - 2007 Warszawa)

Projekt plakatu do wystawy Teresy Pągowskiej w Galerii Zamkowej w Lubinie, 1994, 1994

gwasz, kolaż/papier, 100 x 70 cm (arkusz)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

14.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 16 000 - 22 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

LITERATURA:
„Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zyskiwać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego ‘ja’ i walczyć z tym szczęściem, którym jest malowanie”.
Teresa Pągowska

Twórczość Teresy Pągowskiej jest przede wszystkim kojarzona z malarstwem sztalugowym. Niewielu zaznajomionych jest z jej twórczością na papierze, a także plakatową. Prosta forma, nakreślone delikatnie malarskie znaki, tworzenie kompozycji na zasadzie zestawienia paru pośpiesznych pociągnięć pędzla. Te cechy malarstwa Teresy Pągowskiej możemy bez problemu dostrzec w zaprezentowanym projekcie plakatu. Przedstawiony projekt został stworzony na potrzeby wystawy artystki w Galerii Zamkowej w maju 1994. W tym okresie Pągowska była już uznaną postacią w świecie sztuki. Warto wspomnieć, że w latach 90. malarka pracowała nad cyklami prac, których bohaterami były pojedyncze elementy codzienności. Te prace, dzięki swojej lapidarności oraz oszczędności, krytycy porównywali do malarskich haiku. Bogusław Deptuła zauważył, że w porównaniu z wcześniejszymi realizacjami późniejsze obrazy Pągowskiej są mocniejsze w wyrazie oraz bardziej ryzykowne. Artystka operowała większymi dysonansami oraz kontrastami na swoich płótnach. Podobne cechy dostrzegalne są w oszczędnym w formie zaprezentowanym projekcie do plakatu.

Skończyła poznańską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych – malarstwo i techniki ścienne pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego i Eustachego Wasilkowskiego. W okresie studiów była asystentką Jacka Piaseckiego. W latach 1950-64 była pedagogiem w gdańskiej PWSSP, po czym przeniosła się do Warszawy. Po kilkuletniej przerwie kontynuowała pracę pedagogiczną: w latach 1971-73 w łódzkiej PWSSP (aktualnie ASP), a następnie przez wiele lat w akademii warszawskiej. W roku 1988 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Artystka zawsze zdradzała nieprzeciętną wrażliwość kolorystyczną, rozwiniętą pod wpływem sztuki Piotra Potworowskiego. Skupiła się jednak na postaci ludzkiej. W latach 60. jej malarstwo zdominował motyw silnie zdeformowanej, traktowanej skrótowo, ludzkiej (głównie kobiecej) figury, ukazywanej często w nieoczekiwanych, dynamicznych, często tanecznych, układach. Od tamtej pory postać ludzka jest w tym malarstwie obecna jako pozbawiona rysów indywidualnych zwarta, mocna sylweta. Artystka chętnie operowała gwałtownymi spięciami sumarycznych kształtów oraz kontrastami plam jednolitego koloru. Przez tę umowność odbiera bohaterom jednoznaczny charakter.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.