STAN ZACHOWANIA:
- praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8623
Norman LETO (ur. 1980, Bochnia)

Projekt grobowca dla Edwarda Krasińskiego. Oświetlenie w dzień., 2009

fotografia barwna/papier fotograficzny, 21 x 30 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ' KRASINSKI - PROJEKT GROBOWCA | OSWIETLENIE W DZIEN | + STOŁY | (1)/(7) | NORMAN 09 | 12/30
ed. 12/30
Praca pochodzi z teki Tribute to Edward Krasiński, wyd. ArtBazaar

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Nowe Pokolenie. Fotografia, obraz, obiekt - aukcja online

18.01.2021

16:00

Sprzedane 500 zł (625 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 600 - 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

STAN ZACHOWANIA:
- praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.