STAN ZACHOWANIA:
- przetarcia

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

042
Zofia MATUSZCZYK-CYGAŃSKA (1915 Włocławek - 2011 Warszawa)

Projekt gobelinu, lata 60. XX w.

karton, papier , 70,5 x 44,5 cm
sygnowany na kartonie p.d.: 'ZMatuszczyk Cygańska', opisany na kartonie p.d.: 'GOBELIN | SKALA 1:5'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
- przetarcia

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.