STAN ZACHOWANIA:
- niewielkie rozdarcia przy prawej krawędzi papieru,
- zabrudzenia kartonu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

043
Zofia MATUSZCZYK-CYGAŃSKA (1915 Włocławek - 2011 Warszawa)

Projekt dywanu, lata 60. XX w.

gwasz/karton, papier milimetrowy, 41 x 31 cm
opisany na kartonie wzdłuż dolnej krawędzi: 'PROJEKT DYWANU 1/4 CAŁOŚCI | SKALA: 1/5', sygnowany na kartonie p.d.: 'Zofia Matuszczyk | Cygańska'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
- niewielkie rozdarcia przy prawej krawędzi papieru,
- zabrudzenia kartonu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.