sygnowany i opisany długopisem na odwrociu: 'JERZY NOWOSIELSKI | PROJEKT KOSTUM DOCUTEATER'

"Dla młodego Jerzego okres łódzki był to czas swoistego 'miotania się' i podejmowania najróżniejszych zajęć jako scenograf, projektant lalek, kierownik artystyczny (…). I chociaż w przypadku Nowosielskiego był to tylko epizod z lalką, a on sam czuł się wtedy wyraźnie wyrzucony na obrzeza z głównego życia artystycznego (…) to patrząc z perspektywy sześćdziesięciu pięciu lat, bez tego epizodu nie mielibyśmy dziś okazji poznać interesujących prac, które wtedy stworzył". Andrzej Szczepaniak

W 1940 roku rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od 1944 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej. W latach 1976-92 był profesorem ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączył elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościoła św. Ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (m. in. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie). Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (USA, Kanada, Francja, Niemcy). W 1993 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

004
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

Projekt dla Teatru Lalek w Łodzi, lata 60. XX w.

gwasz/papier, 33 x 25 cm
opisany śr.d.: 'reżyser'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

sygnowany i opisany długopisem na odwrociu: 'JERZY NOWOSIELSKI | PROJEKT KOSTUM DOCUTEATER'

"Dla młodego Jerzego okres łódzki był to czas swoistego 'miotania się' i podejmowania najróżniejszych zajęć jako scenograf, projektant lalek, kierownik artystyczny (…). I chociaż w przypadku Nowosielskiego był to tylko epizod z lalką, a on sam czuł się wtedy wyraźnie wyrzucony na obrzeza z głównego życia artystycznego (…) to patrząc z perspektywy sześćdziesięciu pięciu lat, bez tego epizodu nie mielibyśmy dziś okazji poznać interesujących prac, które wtedy stworzył". Andrzej Szczepaniak

W 1940 roku rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od 1944 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej. W latach 1976-92 był profesorem ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączył elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościoła św. Ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (m. in. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie). Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (USA, Kanada, Francja, Niemcy). W 1993 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.