LITERATURA:
Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, poz. 271

Studiował w latach 1903 - 06 w Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie w dziale rzeźby, później w Krakowie (1907 - 12) u T. Axentowicza, S. Dębickiego i L. Wyczółkowskiego. W latach 1912 - 33 pracował jako nauczyciel rysunków w Krakowie, Przemyślu i Rzeszowie. Od 1943 do 1950 roku pracował jako rysownik - konserwator w Muzeum Archeologicznym PAU w Krakowie, a od 1958 był pracownikiem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie i Lwowie. Zajmował się przede wszystkim grafiką -różne techniki, często kolorowane. W twórczości malarskiej dominują kompozycje o tematyce odwołującej się do dziejów przedchrześcijańskich Polski; malował także portrety i pejzaże. Projektował też polichromie, zajmował się techniką emalierską, jest także autorem recenzji, artykułów i książki o odnawianiu starych druków.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

158
Stanisław JAKUBOWSKI (1885 - 1964)

"Prasłowiańskie Motywa Architektoniczne", 1923

drzeworyt/papier, 33 x 25,5 cm (wymiary oprawy)
27 drzeworytów na 24 tablicach, sygnowane na klocku; wydana nakładem księgarni Orbis w Krakowie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, poz. 271

Studiował w latach 1903 - 06 w Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie w dziale rzeźby, później w Krakowie (1907 - 12) u T. Axentowicza, S. Dębickiego i L. Wyczółkowskiego. W latach 1912 - 33 pracował jako nauczyciel rysunków w Krakowie, Przemyślu i Rzeszowie. Od 1943 do 1950 roku pracował jako rysownik - konserwator w Muzeum Archeologicznym PAU w Krakowie, a od 1958 był pracownikiem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie i Lwowie. Zajmował się przede wszystkim grafiką -różne techniki, często kolorowane. W twórczości malarskiej dominują kompozycje o tematyce odwołującej się do dziejów przedchrześcijańskich Polski; malował także portrety i pejzaże. Projektował też polichromie, zajmował się techniką emalierską, jest także autorem recenzji, artykułów i książki o odnawianiu starych druków.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.