POCHODZENIE:
Galeria Armin Hundertmark, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

WYSTAWIANY:
Natalia LL. Zapisuję wydarzenia zwykłe | I Record Common Events, Galeria lokal_30, Warszawa, 29 listopada 2019-6 lutego 2020
Zapisuję wydarzenia zwykłe, X Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY, Sokołowsko, lipiec 2020

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

06
NATALIA LL (Natalia Lach-Lachowicz) (ur. 1937)

Prace z cyklu "Sztuka konsumpcyjna", 1973

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier fotograficzny,fotografia nr 1: 30 cm x 21,5 cm
fotografia nr 2: 30 cm x 21,5 cm
fotografia nr 3: 30 cm x 21,5 cm
fotografia nr 4: 30 cm x 21,5 cm
tekst: 30 cm x 21,5 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 65 000 zł (81 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 60 000 - 80 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Armin Hundertmark, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

WYSTAWIANY:
Natalia LL. Zapisuję wydarzenia zwykłe | I Record Common Events, Galeria lokal_30, Warszawa, 29 listopada 2019-6 lutego 2020
Zapisuję wydarzenia zwykłe, X Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY, Sokołowsko, lipiec 2020

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.