035
Henryk KRYCH (1905-1980)

Prace w ogrodzie

olej, płótno; 38 x 46 cm;

Na odwrocie na krośnie malarskim nalepka zakładu stolarskiego Benedykta Bączyka w Łodzi

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite