192
POZEW DO WYSOKIEGO SĄDU SZLACHECKIEGO W STANISŁAWOWIE, 23.05.1820

Rękopis po łacinie, s. 4 (1 arkusz), 33,5 cm
W sprawie spadku po Modeście Wybranowskiej

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji