031
Juliusz KOSSAK (1824-1899)

Pożegnanie Pana Mohorta przed drogą z Warszawy na Ukrainę

drzeworyt, papier, 7,2 x 13,2 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: JK (monogramem wiązanym na klocku)

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Sprzedane 100 zł (120 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 100 zł