18
Tadeusz RYBKOWSKI (1848 Kielce - 1926 Lwów)

POŻEGNANIE

olej, płótno
34,4 x 60,8 cm
sygn p.d.: Tadeusz Rybkowski
na odwrocie na dolnej listwie krosna pieczęć producenta podobrazi: A. Ebeseder | Wien | L, Opernring 9

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

18.10.2020

19:00

Sprzedane 48 000 zł (56 640 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Estymacja: 25 000 - 50 000 zł