Malarz, grafik i wybitny znawca umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego na przestrzeni wieków. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Malarstwa uczył się u Zygmunta Rozwadowskiego. W 1926 r. osiadł w Wańkowicach, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Od 1944 r. w LWP, przeszedł szlak bojowy II Armii dochodząc do stopnia rotmistrza. Po wojnie osiadł w Poznaniu, pracując w Krajowym Związku Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Zainicjował reaktywowanie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego jako oddziału Muzeum Narodowego, gdzie został kustoszem. Tworzył kompozycje batalistyczne i akwarele mundurowe. Z jego prac zorganizowana została m.in. wielka wystawa pt. "1000 lat Oręża Polskiego", która odwiedziła liczne miasta Polski. Rysunki Pajączkowskiego znalazły się w wydanej 1980 r. przez KAW publikacji "Jazda Polska". Wykonał też szereg ekslibrisów.

9
Stefan PAJĄCZKOWSKI (1900-1978)

POWSTAŃCY STYCZNIOWI, 1962

Olej, płótno; 50 x 60 cm
Sygnowany p.d.; S. Pajączkowski


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, grafik i wybitny znawca umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego na przestrzeni wieków. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Malarstwa uczył się u Zygmunta Rozwadowskiego. W 1926 r. osiadł w Wańkowicach, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Od 1944 r. w LWP, przeszedł szlak bojowy II Armii dochodząc do stopnia rotmistrza. Po wojnie osiadł w Poznaniu, pracując w Krajowym Związku Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Zainicjował reaktywowanie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego jako oddziału Muzeum Narodowego, gdzie został kustoszem. Tworzył kompozycje batalistyczne i akwarele mundurowe. Z jego prac zorganizowana została m.in. wielka wystawa pt. "1000 lat Oręża Polskiego", która odwiedziła liczne miasta Polski. Rysunki Pajączkowskiego znalazły się w wydanej 1980 r. przez KAW publikacji "Jazda Polska". Wykonał też szereg ekslibrisów.