„Na przykład w obrazie Potwór. W nim, poprzez to, że zastosowałem własną technikę, tworzą się ciekawe efekty mieszania farby, przypominające rozlaną benzynę na mokrej jezdni, a przyklejone fragmenty wyschniętego akrylu kojarzą się z łuskami. Staram się stosować farbę w taki sposób, żeby uzasadniony był wybór jej użycia, a uzyskane efekty – charakterystyczne dla tego malarskiego medium”.
PAWEŁ ŚLIWIŃSKI

W malarstwie Pawła Śliwińskiego ważna jest improwizacja. Autor porównuje malowanie do swobodnej wirtualnej jam session. Wyznaczając punkt początkowy snuje malarską opowieść kreując nowe elementy, łącząc kolejne motywy, urywając obraz czy nabudowując go kolorami i kształtami. Linie przenikają się, a plamy z farby zyskują swoje znaczenia. W 2007 roku Paweł Śliwiński wraz Tymkiem Borowskim na ścianie galerii zaprezentowali malarski performance. Pierwowzorem do akcji „Kartofel” była popularna niegdyś zabawa o tym samym tytule, w której linia narysowana na kartce przez jedno dziecko, kontynuowana była przez następne.

"Mieszka i pracuje w Warszawie.
Wybrane wystawy indywidualne:
Unknown Master from Kasiłan, BWA Zielona Góra, Zielona Góra, 2012
Family, Supplement Gallery, Londyn, 2011
In Paint We Trust, Galeria Kolonie, Warszawa, 2011
Cotman 666, galeria A, Warszawa, 2009
wystawa indywidualna, Wydział Malarstwa, ASP Warszawa, 2008
Wystawy zbiorowe:
Pejzaż, portret, martwa natura, Kolonie, 2011
Cześć, Galeria Stereo, Poznań, 2011
Tribute to Wróblewski, galeria Program, Warszawa; galeria Pies, Poznań, 2008
Prace z kolekcji ING, cykl wystaw w różnych miastach, 2008
Pracownia Tarasewicza w Andaluzji, galeria aTak, Warszawa, 2008
"

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

62
Paweł ŚLIWIŃSKI (ur. 1984, Chełm)

"Potwór", 2006

olej, technika własna/płótno, 130 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAWEŁ | ŚLIWIŃSKI | 2006 | POTWÓR'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Na przykład w obrazie Potwór. W nim, poprzez to, że zastosowałem własną technikę, tworzą się ciekawe efekty mieszania farby, przypominające rozlaną benzynę na mokrej jezdni, a przyklejone fragmenty wyschniętego akrylu kojarzą się z łuskami. Staram się stosować farbę w taki sposób, żeby uzasadniony był wybór jej użycia, a uzyskane efekty – charakterystyczne dla tego malarskiego medium”.
PAWEŁ ŚLIWIŃSKI

W malarstwie Pawła Śliwińskiego ważna jest improwizacja. Autor porównuje malowanie do swobodnej wirtualnej jam session. Wyznaczając punkt początkowy snuje malarską opowieść kreując nowe elementy, łącząc kolejne motywy, urywając obraz czy nabudowując go kolorami i kształtami. Linie przenikają się, a plamy z farby zyskują swoje znaczenia. W 2007 roku Paweł Śliwiński wraz Tymkiem Borowskim na ścianie galerii zaprezentowali malarski performance. Pierwowzorem do akcji „Kartofel” była popularna niegdyś zabawa o tym samym tytule, w której linia narysowana na kartce przez jedno dziecko, kontynuowana była przez następne.

"Mieszka i pracuje w Warszawie.
Wybrane wystawy indywidualne:
Unknown Master from Kasiłan, BWA Zielona Góra, Zielona Góra, 2012
Family, Supplement Gallery, Londyn, 2011
In Paint We Trust, Galeria Kolonie, Warszawa, 2011
Cotman 666, galeria A, Warszawa, 2009
wystawa indywidualna, Wydział Malarstwa, ASP Warszawa, 2008
Wystawy zbiorowe:
Pejzaż, portret, martwa natura, Kolonie, 2011
Cześć, Galeria Stereo, Poznań, 2011
Tribute to Wróblewski, galeria Program, Warszawa; galeria Pies, Poznań, 2008
Prace z kolekcji ING, cykl wystaw w różnych miastach, 2008
Pracownia Tarasewicza w Andaluzji, galeria aTak, Warszawa, 2008
"

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.