173
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PODATKU OD PIOTRA WYBRANOWSKIEGO ZA MAJĄTEK DERŻÓW, Lwów, 11.09.1782

Rękopis po łacinie, pieczęć lakowa izby skarbowej Galicji i Lodomerii, 37 x 24,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji