LITERATURA:
wyd. Express Ilustrowany, 1974
Seria: Potop

Od 1960 członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1954).
Artystka plastyk, grafik prasowy, scenograf; Od 1966 tworzyła ekslibrisy, stosowała fototypię, rysunek tuszem, linoryt, miedzioryt, suchą igłę, offset.
W latach 1974-1975 tworzyła i publikowała na łamach łódzkiego „Expressu Ilustrowanego” Jest autorką komiksów drukowanych w prasie: "Potop" (1974), "Powrót z gwiazd" (1975), "Wehikuł czasu" (1975), "Casanowa -pamiętniki" (1977).
Swoje prace wystawiała na wystawach krajowych oraz w Australii, Szwecji, Danii, Czechosłowacji, Bułgarii i na Węgrzech.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

87
Krystyna WÓJCIK (1929 - 1990)

"Potop", plansza komiksowa, 1974

ołówek, tusz/papier, 42,5 x 34 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
wyd. Express Ilustrowany, 1974
Seria: Potop

Od 1960 członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1954).
Artystka plastyk, grafik prasowy, scenograf; Od 1966 tworzyła ekslibrisy, stosowała fototypię, rysunek tuszem, linoryt, miedzioryt, suchą igłę, offset.
W latach 1974-1975 tworzyła i publikowała na łamach łódzkiego „Expressu Ilustrowanego” Jest autorką komiksów drukowanych w prasie: "Potop" (1974), "Powrót z gwiazd" (1975), "Wehikuł czasu" (1975), "Casanowa -pamiętniki" (1977).
Swoje prace wystawiała na wystawach krajowych oraz w Australii, Szwecji, Danii, Czechosłowacji, Bułgarii i na Węgrzech.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.