WYSTAWIANY:
Tomasz Kulka, Idolatria, wystawa doktorska, Spółdzielnia Ogniwo, Kraków 25.01-02.02.2019
Tomasz Kulka, Das Ding, Steinek Gallery, Wiedeń, Austria 24.04-30.05.2018
Tomasz Kulka, Idolatria, Propaganda, Warszawa 21.01-04.03.2017

Obraz „Potop” Tomasza Kulki pochodzi z cyklu „Idolatria”. Tytułowe oddawanie czci boskiej idolom, czy po prostu bałwochwalstwo jest jedną z najważniejszych cech zawartych w sztuce. Tomasz Kulka w swoich pracach próbuje zwrócić uwagę, że sztuka coraz mocniej zastępuje religię, a jednocześnie w naszym postrzeganiu sztuki bardzo silnie odnosimy się do zakorzenionej w ludzkiej świadomości sztuki religijnej. W swoich bardzo malarskich i kunsztownych pracach Kulka wykorzystuje tradycyjne techniki. Przy ich pomocy tworzy fantastyczne światy, które choć wydają się nam znane, zostały wykreowane w wyobraźni artysty. „Potop”, który jest tematem prezentowanej pracy nie ma odniesienia do żadnego konkretnego wydarzenia czy nawet apokryficznego tekstu. Mimo stosowania przez artystę złoceń i ornamentowych zdobień nie są to obiekty przeznaczone do religijnego kultu. Co więcej nie można doszukać się w nich wątków sakralnych. Kulka swoim umiejętnościom warsztatowym kreuje pozornie ‘święte’ dzieła, które przyciągają pięknem i malarskością.

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2004 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni profesora Grzegorza Bednarskiego i pracowni ceramicznej profesora Czesława Dźwigaja. W 2019 roku obronił doktorat. Tomasz Kulka odnosi sukcesy także w konkursach, zdobył m. in. II Nagrodę na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień w 2019 roku. W swoim dorobku artysta ma wiele wystaw krajowych oraz zagranicznych, na których pojawia się regularnie od 2004 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

31
Tomasz KULKA (ur. 1979)

"Potop", 2017

tempera jajowa, szlagmetal/sklejka, 60 x 110 x 10 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'TOMASZ KULKA | 2017'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Sprzedane 10 000 zł (11 800 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 9 000 - 12 000 zł

WYSTAWIANY:
Tomasz Kulka, Idolatria, wystawa doktorska, Spółdzielnia Ogniwo, Kraków 25.01-02.02.2019
Tomasz Kulka, Das Ding, Steinek Gallery, Wiedeń, Austria 24.04-30.05.2018
Tomasz Kulka, Idolatria, Propaganda, Warszawa 21.01-04.03.2017

Obraz „Potop” Tomasza Kulki pochodzi z cyklu „Idolatria”. Tytułowe oddawanie czci boskiej idolom, czy po prostu bałwochwalstwo jest jedną z najważniejszych cech zawartych w sztuce. Tomasz Kulka w swoich pracach próbuje zwrócić uwagę, że sztuka coraz mocniej zastępuje religię, a jednocześnie w naszym postrzeganiu sztuki bardzo silnie odnosimy się do zakorzenionej w ludzkiej świadomości sztuki religijnej. W swoich bardzo malarskich i kunsztownych pracach Kulka wykorzystuje tradycyjne techniki. Przy ich pomocy tworzy fantastyczne światy, które choć wydają się nam znane, zostały wykreowane w wyobraźni artysty. „Potop”, który jest tematem prezentowanej pracy nie ma odniesienia do żadnego konkretnego wydarzenia czy nawet apokryficznego tekstu. Mimo stosowania przez artystę złoceń i ornamentowych zdobień nie są to obiekty przeznaczone do religijnego kultu. Co więcej nie można doszukać się w nich wątków sakralnych. Kulka swoim umiejętnościom warsztatowym kreuje pozornie ‘święte’ dzieła, które przyciągają pięknem i malarskością.

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2004 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni profesora Grzegorza Bednarskiego i pracowni ceramicznej profesora Czesława Dźwigaja. W 2019 roku obronił doktorat. Tomasz Kulka odnosi sukcesy także w konkursach, zdobył m. in. II Nagrodę na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień w 2019 roku. W swoim dorobku artysta ma wiele wystaw krajowych oraz zagranicznych, na których pojawia się regularnie od 2004 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.