Proweniencja:
- kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
- kolekcja Hans i Maria Hofmann Trust, Nowy Jork
- kolekcja Ameringer-Yohe, Nowy Jork
- kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
- kolekcja Schiller and Bodo, Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Nowy Jork

5
Louis MARCOUSSIS (1878 Warszawa - 1941 Cusset)

Postać z kotwicą, 1930

olej, płótno; 59,9x80,8 cm
sygnowany p.d.: "marcoussis 30"

Proweniencja:
- kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
- kolekcja Hans i Maria Hofmann Trust, Nowy Jork

Zobacz katalog

Dom Aukcyjny Libra

Aukcja Sztuki XX i XXI wieku

14.10.2019

19:00

Sprzedane warunkowo 280 000 zł (330 400 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 380 000 - 480 000 zł

Proweniencja:
- kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
- kolekcja Hans i Maria Hofmann Trust, Nowy Jork
- kolekcja Ameringer-Yohe, Nowy Jork
- kolekcja Hans Hofmann, Nowy Jork
- kolekcja Schiller and Bodo, Nowy Jork
- kolekcja prywatna, Nowy Jork