POCHODZENIE:
Villa Struvego, 2004
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

46
Aleksander ROSZKOWSKI (ur. 1961, Warszawa)

"Postać walcząca z wężem II", 1989

olej/płótno, 160,5 x 120,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'AR 89'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ALEKSANDER ROSZKOWSKI | 458 "POSTAĆ WALCZĄCA Z WĘŻEM | [adres artysty]'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Dekada buntu. Polska sztuka lat 80.

08.04.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 50 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Villa Struvego, 2004
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.