Z każdej wizyty u Zbigniewa Makowskiego Anda Rottenberg wychodziła z drobnym podarunkiem - rysunkiem, gwaszem, niewielkim olejnym obrazem na fragmencie płótna. Artysta był niezwykle hojny i zawsze nalegał, by przyjęła choć jeden drobiazg. Z grzeczności i szczerej fascynacji jego sztuką - nigdy nie odmawiała. W 1992 roku zorganizowała jego indywidualną wystawę w warszawskiej Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej, a w roku 1995 wystawę w Zachęcie.

Studiował w warszawskiej ASP (1950-56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i sur-realistyczne. Brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 roku. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 ukończył warszawską ASP (pracownia K. Tomorowicza). W 1962 roku przebywał we Francji i brał udział w wystawie "Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases" w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70. i 80. maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty "Vale ergo polia, Et ibam in profundis". Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8
Zbigniew MAKOWSKI (1930 Warszawa - 2019 Warszawa)

Postać, 1982 r.

olej/płótno, 44 x 25 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.g.: 'Z · M ·1982 · '
opisany i dedykowany na odwrociu: 'dla Andy | Zbyszek | II · 1998 · | Zbigniew Makowski'

POCHODZENIE:
- dar od artysty, 1998

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Z każdej wizyty u Zbigniewa Makowskiego Anda Rottenberg wychodziła z drobnym podarunkiem - rysunkiem, gwaszem, niewielkim olejnym obrazem na fragmencie płótna. Artysta był niezwykle hojny i zawsze nalegał, by przyjęła choć jeden drobiazg. Z grzeczności i szczerej fascynacji jego sztuką - nigdy nie odmawiała. W 1992 roku zorganizowała jego indywidualną wystawę w warszawskiej Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej, a w roku 1995 wystawę w Zachęcie.

Studiował w warszawskiej ASP (1950-56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i sur-realistyczne. Brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959 roku. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 ukończył warszawską ASP (pracownia K. Tomorowicza). W 1962 roku przebywał we Francji i brał udział w wystawie "Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases" w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70. i 80. maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty "Vale ergo polia, Et ibam in profundis". Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.