POCHODZENIE:
- London Arts Gallery
- kolekcja prywatna, Detroit
- kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

04
Julian STAŃCZAK (1928 Borownica - 2017 Seven Hills, Ohio)

"Possessive of Center", 1969

akryl/płótno, 165 x 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Julian Stanczak Possessive of Center 1968-1969’

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Sprzedane 360 000 zł (450 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 250 000 - 350 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
- London Arts Gallery
- kolekcja prywatna, Detroit
- kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.