090
nieokreślony (Japonia XIX w.) ARTYSTA

Poselstwo

niesygnowany
drzeworyt barwny
38,2x24,5 cm

Zobacz katalog

RYNEK SZTUKI

219 Aukcja Dzieł Sztuki

18.09.2021

12:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Estymacja: 1 200 - 1 800 zł