Ludowy Artysta Białorusi. Malarz - realista działający w Witebsku. W wieku 12 lat uczył się przez ponad 3 lata malarstwa w pracowni Jurija Mojsiejewicza Pena (nauczyciela Chagalla, Zadkine`a, Lissitzky`ego, absolwenta Akademii w Petersburgu, założyciela Szkoły Malarstwa i Rysunku w Witebsku), następnie ukończył technikum artystyczne w Witebsku. Pracował jako scenograf w witebskiej operze. Walczył na frontach II Wojny Światowej. Pod koniec lat 1940-tych jeden z jego obrazów kupiła Galeria Tretiakowska. Wystawiał często swoje prace na Węgrzech (jego matka była Węgierką). Utrzymany w realistycznej konwencji portret brodatego, dostojnego starsze-go mężczyzny. Napis na blejtramie identyfikuje go jako działacza partyjnego i rewolucyjnego - komisarza do spraw kultury.

69
Piotr Maksowicz JAWICZ

PORTRET WOJEWODOWA, 1965

Olej, płótno; 67 x 59 cm
Sygnowany l.d.: ?. ???? 1965
Na blejtramie napisy w języku rosyjskim: ?. ?. ???? | 1965?. | ??? ??????? | ? ?????? | ???????? ????? | ?????????? | ??????? | ???????

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ludowy Artysta Białorusi. Malarz - realista działający w Witebsku. W wieku 12 lat uczył się przez ponad 3 lata malarstwa w pracowni Jurija Mojsiejewicza Pena (nauczyciela Chagalla, Zadkine`a, Lissitzky`ego, absolwenta Akademii w Petersburgu, założyciela Szkoły Malarstwa i Rysunku w Witebsku), następnie ukończył technikum artystyczne w Witebsku. Pracował jako scenograf w witebskiej operze. Walczył na frontach II Wojny Światowej. Pod koniec lat 1940-tych jeden z jego obrazów kupiła Galeria Tretiakowska. Wystawiał często swoje prace na Węgrzech (jego matka była Węgierką). Utrzymany w realistycznej konwencji portret brodatego, dostojnego starsze-go mężczyzny. Napis na blejtramie identyfikuje go jako działacza partyjnego i rewolucyjnego - komisarza do spraw kultury.