Rysunek, od chwili powstania był własnością portretowanego, później przeszedł do zbiorów pisarza i poety Jerzego Ficowskiego, od którego pozyskał go ostatni właściciel.
Bogusław Marszal (1921-1995), ulubiony, utalentowany plastycznie uczeń Schulza w drohobyckim gimnazjum, po wojnie mieszkał w Gdańsku. Tworzył liczne drzeworyty, był także autorem fresków i mozaik w kościołach w Sopocie, Gdyni, Grudziądzu. W oparciu o jego wspomnienia Jerzy Ficowski pisał, że Marszal "zdołał ocalić rysunki Schulza, darowane mu kiedyś przezeń, wśród których znajduje się cała seria ołówkowych portrecików zdolnego ucznia, wykonanych przez profesora. Wybór swej życiowej drogi w wielkim stopniu zawdzięcza Marszal profesorowi Schulzowi /.../ którego delikatna, nie ingerująca na pozór pomoc wspierała najwcześniejsze procesy krystalizowania się zdolności." (cyt. za: J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych..., patrz niżej)

Porównaj także inne, reprodukowane tu ołówkowe portrety Bogusława Marszala: il. na ss. 190, 191, 193. Ponadto jeden z jego wizerunków reprodukowany jest, m.in. w książkach:
- J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, il. 5;
- W. Budzyński, Schulz pod kluczem, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001, il. s. 110.

80
Bruno SCHULZ (1892-1942)

PORTRET UCZNIA, BOGUSŁAWA MARSZALA, 1939

ołówek, kredka, sangwina, papier
26 x 21 cm (16,8 x 13,8 cm w świetle passe-partout )
sygn. ołówkiem po prawej: Bruno Schulz | 1939
Z tyłu, na oprawie naklejona kartka z tekstem - autografem Jerzego Ficowskiego: BRUNO SCHULZ - Portret Bogusława Marszala (Marschlla), matu- | rzysty Gimnazjum w Drohobyczu z 1939 r., ucznia artysty. | 1939 r., ołówek i kredka kolor. | (Bogusław Marszal (1921, Drohobycz, - 1995 Gdańsk). | Grafik, ilustrator. - Zob. J. Ficowski "OKOLICE SKLEPÓW CYNAMO- | NOWYCH, WL 1986, str. 17-18); inny portret - reprod. Nr 5. Obok podpis: Jerzy Ficowski

Rysunek reprodukowany i opisany w:
- Bruno Schulz. Księga obrazów. Zebrał, opracował, komentarzami opatrzył J. Ficowski, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2012, il. s. 192.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rysunek, od chwili powstania był własnością portretowanego, później przeszedł do zbiorów pisarza i poety Jerzego Ficowskiego, od którego pozyskał go ostatni właściciel.
Bogusław Marszal (1921-1995), ulubiony, utalentowany plastycznie uczeń Schulza w drohobyckim gimnazjum, po wojnie mieszkał w Gdańsku. Tworzył liczne drzeworyty, był także autorem fresków i mozaik w kościołach w Sopocie, Gdyni, Grudziądzu. W oparciu o jego wspomnienia Jerzy Ficowski pisał, że Marszal "zdołał ocalić rysunki Schulza, darowane mu kiedyś przezeń, wśród których znajduje się cała seria ołówkowych portrecików zdolnego ucznia, wykonanych przez profesora. Wybór swej życiowej drogi w wielkim stopniu zawdzięcza Marszal profesorowi Schulzowi /.../ którego delikatna, nie ingerująca na pozór pomoc wspierała najwcześniejsze procesy krystalizowania się zdolności." (cyt. za: J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych..., patrz niżej)

Porównaj także inne, reprodukowane tu ołówkowe portrety Bogusława Marszala: il. na ss. 190, 191, 193. Ponadto jeden z jego wizerunków reprodukowany jest, m.in. w książkach:
- J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, il. 5;
- W. Budzyński, Schulz pod kluczem, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001, il. s. 110.