POCHODZENIE:
- spuścizna po artyście
- własność rodziny artysty

WYSTAWIANY:
- Dla nieba i ziemi, wystawa monograficzna w Muzeum Lubelskim w Lublinie, 20 stycznia - 2 kwietnia 2018
- Antoni Michalak 1899-1975. Wystawa malarstwa, Muzeum Kazimierza Dolnego, 1975
- Antoni Michalak, wystawa monograficzna, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1972
- Wystawa zbiorowa. Antoni Michalak, Jan Wydra - wystawa pośmiertna, TPSP Kraków 1938
- Bractwo św. Łukasza, TZSP Warszawa 1938
- 99 wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka", TPSP Kraków 1936
- Salon Plastyków Bloku Zawodowego Artystów Plastyków, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, 1936
- 19. Biennale w Wenecji 1934

LITERATURA:
- Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak - malarstwo, red. Bożena Kasperowicz, Lublin 2018
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, nr kat. 57
- Konrad Szurowski, Antoni Michalak 1899-1975. Wystawa malarstwa, Muzeum Kazimierza Dolnego, Kazimierz Dolny 1975, poz. 14 (il.)
- Andrzej Ściepuro, Antoni Michalak. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 1972, poz. 21 (il.)
- Wystawa zbiorowa. Antoni Michalak, Jan Wydra - wystawa pośmiertna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1938, poz. 34
- Przewodnik nr 130. Bractwo św. Łukasza, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1938, poz. 146
- Salon Plastyków Bloku Zawodowego Artystów Plastyków, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1936, poz. 54

Patrząc na nieco otyłego mężczyznę swobodnie rozpartego na niskim fotelu, trudno nie pomyśleć o obrazie Witkacego „Udzielny BYK na urlopie. Portret Leona Chwistka” namalowanym w 1913. Ikoniczny portret Chwistka, siedzącego sztywno z założonymi rękami na tle nieposłanego łóżka, pełen jest emocji wynikających ze skomplikowanych relacji artysta – model, gdzie model jest artystą, ale także doskonałym matematykiem. Sportretowany przez Michalaka Jakub Karol Parnas (1884 Mokrzany – 1949 Moskwa) to wybitny polski chemik, pionier polskiej biochemii, twórca lwowskiej szkoły biochemicznej. Namalowany w swobodnej pozie swoją posturą szczelnie wypełnia kadr obrazu. Antoni Michalak, doskonały portrecista, jak nikt inny umiał oddać portretowanego, zarówno jego cechy fizyczne, jak i walory osobowości. Portrety z pierwszej połowy lat 30. XX wieku, m.in. portret Hanny Mortkowiczówny czy Heleny Klichowej w woalce, utrzymane są w pastelowych tonacjach. Figura profesora Parnasa również odmalowana jest jasnymi barwami – od błękitu garnituru po bladą żółć ściany. Antoni Michalak naukę rysunku rozpoczął w 1915 w Odessie, a potem w Warszawie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika i Miłosza Kotarbińskiego. W 1923 rozpoczął studia malarskie na trzecim roku warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego, który dzięki swoim olbrzymim umiejętnościom dydaktycznym i artystycznym stworzył Szkołę Pruszkowskiego skupiającą artystów o niepospolitych talentach malarskich. Jednym z jego nowatorskich działań dydaktycznych były plenery malarskie w Kazimierzu nad Wisłą. W 1923 profesor Pruszkowski po raz pierwszy wyznaczył jako kierunek pleneru położony malowniczo Kazimierz Dolny. W grupie, która przyjechała z Pruszkowskim do Kazimierza, a potem przyjeżdżała tam cyklicznie, byli najwybitniejsi polscy malarze XX-lecia międzywojennego: Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski, Edward Kokoszko, Janusz Podoski, Mieczysław Schulz, Jan Wydra, Jan Zamoyski oraz oczywiście Antoni Michalak. Jedna z postaci w szopce studenckiej śpiewała o nich: „(…) Największe grandziarze Te młode malarze! Z terpentyną I z dziewczyną Malują pejzaże…” Oczywiście nie tylko pejzaże malowano. Antoni Michalak jako doskonały portrecista malował mieszkańców Kazimierza, licznych letników oraz ludzi kultury i nauki odwiedzających miasteczko. Uczynił też z Kazimierza swoje miejsce na ziemi. W 1927, po powrocie ze stypendium we Francji, kupił tu dom i osiadł na stałe. Nie rezygnował jednak z kontaktów ze środowiskami twórczymi w kraju – w latach 1933-39 był profesorem w Miejskim Instytucie Sztuki we Lwowie. Brał też czynny udział w ekspozycjach malarskich w kraju, a także poza jego granicami: w Moskwie, Nowym Jorku, Paryżu, Pittsburghu, Wenecji.

"Antoni Michalak uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Michalak uznawany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach prywatnych."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

167
Antoni MICHALAK (Kozłowo Szlacheckie 1899 - Kazimierz Dolny 1975)

Portret prof. Jakuba Parnasa, 1933

olej/płótno, 124 x 86,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'ANTONI MICHALAK | 1933'
na odwrociu nalepka depozytowa z Muzeum Narodowym w Warszawie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- spuścizna po artyście
- własność rodziny artysty

WYSTAWIANY:
- Dla nieba i ziemi, wystawa monograficzna w Muzeum Lubelskim w Lublinie, 20 stycznia - 2 kwietnia 2018
- Antoni Michalak 1899-1975. Wystawa malarstwa, Muzeum Kazimierza Dolnego, 1975
- Antoni Michalak, wystawa monograficzna, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1972
- Wystawa zbiorowa. Antoni Michalak, Jan Wydra - wystawa pośmiertna, TPSP Kraków 1938
- Bractwo św. Łukasza, TZSP Warszawa 1938
- 99 wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka", TPSP Kraków 1936
- Salon Plastyków Bloku Zawodowego Artystów Plastyków, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, 1936
- 19. Biennale w Wenecji 1934

LITERATURA:
- Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak - malarstwo, red. Bożena Kasperowicz, Lublin 2018
- Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, nr kat. 57
- Konrad Szurowski, Antoni Michalak 1899-1975. Wystawa malarstwa, Muzeum Kazimierza Dolnego, Kazimierz Dolny 1975, poz. 14 (il.)
- Andrzej Ściepuro, Antoni Michalak. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 1972, poz. 21 (il.)
- Wystawa zbiorowa. Antoni Michalak, Jan Wydra - wystawa pośmiertna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1938, poz. 34
- Przewodnik nr 130. Bractwo św. Łukasza, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1938, poz. 146
- Salon Plastyków Bloku Zawodowego Artystów Plastyków, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1936, poz. 54

Patrząc na nieco otyłego mężczyznę swobodnie rozpartego na niskim fotelu, trudno nie pomyśleć o obrazie Witkacego „Udzielny BYK na urlopie. Portret Leona Chwistka” namalowanym w 1913. Ikoniczny portret Chwistka, siedzącego sztywno z założonymi rękami na tle nieposłanego łóżka, pełen jest emocji wynikających ze skomplikowanych relacji artysta – model, gdzie model jest artystą, ale także doskonałym matematykiem. Sportretowany przez Michalaka Jakub Karol Parnas (1884 Mokrzany – 1949 Moskwa) to wybitny polski chemik, pionier polskiej biochemii, twórca lwowskiej szkoły biochemicznej. Namalowany w swobodnej pozie swoją posturą szczelnie wypełnia kadr obrazu. Antoni Michalak, doskonały portrecista, jak nikt inny umiał oddać portretowanego, zarówno jego cechy fizyczne, jak i walory osobowości. Portrety z pierwszej połowy lat 30. XX wieku, m.in. portret Hanny Mortkowiczówny czy Heleny Klichowej w woalce, utrzymane są w pastelowych tonacjach. Figura profesora Parnasa również odmalowana jest jasnymi barwami – od błękitu garnituru po bladą żółć ściany. Antoni Michalak naukę rysunku rozpoczął w 1915 w Odessie, a potem w Warszawie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika i Miłosza Kotarbińskiego. W 1923 rozpoczął studia malarskie na trzecim roku warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego, który dzięki swoim olbrzymim umiejętnościom dydaktycznym i artystycznym stworzył Szkołę Pruszkowskiego skupiającą artystów o niepospolitych talentach malarskich. Jednym z jego nowatorskich działań dydaktycznych były plenery malarskie w Kazimierzu nad Wisłą. W 1923 profesor Pruszkowski po raz pierwszy wyznaczył jako kierunek pleneru położony malowniczo Kazimierz Dolny. W grupie, która przyjechała z Pruszkowskim do Kazimierza, a potem przyjeżdżała tam cyklicznie, byli najwybitniejsi polscy malarze XX-lecia międzywojennego: Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski, Edward Kokoszko, Janusz Podoski, Mieczysław Schulz, Jan Wydra, Jan Zamoyski oraz oczywiście Antoni Michalak. Jedna z postaci w szopce studenckiej śpiewała o nich: „(…) Największe grandziarze Te młode malarze! Z terpentyną I z dziewczyną Malują pejzaże…” Oczywiście nie tylko pejzaże malowano. Antoni Michalak jako doskonały portrecista malował mieszkańców Kazimierza, licznych letników oraz ludzi kultury i nauki odwiedzających miasteczko. Uczynił też z Kazimierza swoje miejsce na ziemi. W 1927, po powrocie ze stypendium we Francji, kupił tu dom i osiadł na stałe. Nie rezygnował jednak z kontaktów ze środowiskami twórczymi w kraju – w latach 1933-39 był profesorem w Miejskim Instytucie Sztuki we Lwowie. Brał też czynny udział w ekspozycjach malarskich w kraju, a także poza jego granicami: w Moskwie, Nowym Jorku, Paryżu, Pittsburghu, Wenecji.

"Antoni Michalak uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Michalak uznawany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach prywatnych."

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.