PROWENIENCJA:
Kraków, Muzeum Narodowe, depozyt Domu Jana Matejki (2016 – 2020)
Poznań, kolekcja prywatna
Wiedeń, Dorotheum, aukcja 22.10.2015, poz. 1160
Wiedeń, Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu, Wystawa Sztuki Polskiej, (1915 – jako wł. Emilii Gilewskiej)
Własność żony artysty Emilii Gilewskiej

WYSTAWIANY:
Wiedeń, Wystawa Sztuki Polskiej, Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu, kwiecień – maj 1915. Kraków, Muzeum Narodowe Dom Jana Matejki, wystawa stała 2016 – 2020.

REPRODUKOWANY:
Tygodnik Ilustrowany, 1872 II, s. 326 (drzeworyt Juliana Schubelera i Floriana Cynka). Gorzkowski M., O artystycznych czynnościach Jana Matejki od lat jego najmłodszych tj. od roku 1850 do końca r. 1881, Kraków 1881, s. 60. Gorzkowski M., Jan Matejko. Epoka lat dalszych, do końca życia artysty. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Kraków 1898, s. 68. Tarnowski S., Matejko, Kraków, 1897, s. 146, il.s. 147. Wystawa Sztuki Polskiej [kat.wystawy], Wiedeń, Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu, 1915, s. 61 poz. 192. Treter M., Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów, 1939, ss. 299, 607. Serafi ńska S., Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, Kraków 1955, ss. 346, 363, 631. Gintel J., Jan Matejko. Bibliografi a w wypisach, wyd. 2, Kraków 1966, ss. 251, 282. Wiercińska J., Liczbińska M., Polska bibliografia sztuki 1801-1944, PAN, Instytut Sztuki Wrocław, 1976, t. I, cz. 2, poz. 7555. red. Sroczyńska K., Matejko. Obrazy olejne. Katalog, Instytut Sztuki PAN, 1993, s. 121, poz. 140.

04
Jan MATEJKO (1838 Kraków - 1893 Kraków)

Portret prof. dra Karola Gilewskiego, 1872 (Portret Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Gilewskiego)

olej, płótno, 130 x 92 cm
sygn. monogramem l.śr.: rp. 18 JM 72 na odwrocie nalepka Stowarzyszenia Artystycznego w Wiedniu

Zobacz katalog

POLSWISS ART

Aukcja Dzieł Sztuki

02.06.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 000 - 5 000 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

PROWENIENCJA:
Kraków, Muzeum Narodowe, depozyt Domu Jana Matejki (2016 – 2020)
Poznań, kolekcja prywatna
Wiedeń, Dorotheum, aukcja 22.10.2015, poz. 1160
Wiedeń, Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu, Wystawa Sztuki Polskiej, (1915 – jako wł. Emilii Gilewskiej)
Własność żony artysty Emilii Gilewskiej

WYSTAWIANY:
Wiedeń, Wystawa Sztuki Polskiej, Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu, kwiecień – maj 1915. Kraków, Muzeum Narodowe Dom Jana Matejki, wystawa stała 2016 – 2020.

REPRODUKOWANY:
Tygodnik Ilustrowany, 1872 II, s. 326 (drzeworyt Juliana Schubelera i Floriana Cynka). Gorzkowski M., O artystycznych czynnościach Jana Matejki od lat jego najmłodszych tj. od roku 1850 do końca r. 1881, Kraków 1881, s. 60. Gorzkowski M., Jan Matejko. Epoka lat dalszych, do końca życia artysty. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Kraków 1898, s. 68. Tarnowski S., Matejko, Kraków, 1897, s. 146, il.s. 147. Wystawa Sztuki Polskiej [kat.wystawy], Wiedeń, Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu, 1915, s. 61 poz. 192. Treter M., Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów, 1939, ss. 299, 607. Serafi ńska S., Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, Kraków 1955, ss. 346, 363, 631. Gintel J., Jan Matejko. Bibliografi a w wypisach, wyd. 2, Kraków 1966, ss. 251, 282. Wiercińska J., Liczbińska M., Polska bibliografia sztuki 1801-1944, PAN, Instytut Sztuki Wrocław, 1976, t. I, cz. 2, poz. 7555. red. Sroczyńska K., Matejko. Obrazy olejne. Katalog, Instytut Sztuki PAN, 1993, s. 121, poz. 140.