Biografia artysty przy poz. 22.

Józef Pruszkowski (1837 Biała Podlaska - 1925 Lublin). Absolwent Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim, a następnie Akademii Duchownej w Warszawie (1861). Wykładowca seminarium w Janowie (w tym okresie brał udział w Powstaniu Styczniowym i został aresztowany). Do roku 1881 prowadził także wykłady z historii Kościoła Katolickiego wśród miejscowej ludności - na fali prześladowań ze strony władz carskich, propagujących Prawosławie na tych terenach. W latach 1906-191 był profesorem i kierownikiem Zakładu Prawa Kanonicznego Seminarium Duchownego w Lublinie. W roku 1922 został honorowym profesorem KUL-u. Kanonik a następnie prałat-kustosz kapituły lubelskiej (na szyi ma łańcuch z dystynktorium kanoniczym). Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Historyk Kościoła Katolickiego w Polsce - jego najsłynniejsza praca Martyrologjum czyli męczeństwo Unii świętej na Podlasiu opisywała prześladowania unitów podlaskich w okresie po powstaniowym.

27
Henryk Krystian (Krystyn) WIERCIEŃSKI (1876 Niezabitów - 1964 Nałęczów)

PORTRET PRAŁATA JÓZEFA PRUSZKOWSKIEGO

Olej, płótno;
97 x 76 cm
Sygnowany p.d.: K. H. Wiercieński 23(?)
Na odwrocie ślady po kilku naklejkach. Na jednej biografia prałata Pruszkowskiego.

Obraz pochodzi od rodziny artysty.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Biografia artysty przy poz. 22.

Józef Pruszkowski (1837 Biała Podlaska - 1925 Lublin). Absolwent Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim, a następnie Akademii Duchownej w Warszawie (1861). Wykładowca seminarium w Janowie (w tym okresie brał udział w Powstaniu Styczniowym i został aresztowany). Do roku 1881 prowadził także wykłady z historii Kościoła Katolickiego wśród miejscowej ludności - na fali prześladowań ze strony władz carskich, propagujących Prawosławie na tych terenach. W latach 1906-191 był profesorem i kierownikiem Zakładu Prawa Kanonicznego Seminarium Duchownego w Lublinie. W roku 1922 został honorowym profesorem KUL-u. Kanonik a następnie prałat-kustosz kapituły lubelskiej (na szyi ma łańcuch z dystynktorium kanoniczym). Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Historyk Kościoła Katolickiego w Polsce - jego najsłynniejsza praca Martyrologjum czyli męczeństwo Unii świętej na Podlasiu opisywała prześladowania unitów podlaskich w okresie po powstaniowym.