276
XVI/XVII w. MALARZ NIEOKREŚLONY (XVI/XVII w.)

Portret pary z Amorkiem

olej, płótno dublowane,
90 x 65 cm;
Na odwrocie napis (transfer): u góry z lewej Ab 1613 / Eg: Joan Jacmin / fils d`Egi Peter Jacmin / A de Nble Agathe Beller / Ntus Die Juni 8 Ano 1584; u góry z prawej: Nble Loize de Colombier / Fille de Nble Jean / et de Noble anne Cerise: D`Oest / congu: An: 1609 Die decb 17.; niżej: Gostadi pinxit.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji