OPINIE:
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Kossakowskiego

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

107
Eustachy KOSSAKOWSKI (1925 - 2001)

Portret Pani Marii Walterskirchen

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 29 x 24 cm
opisany na odwrociu: 'Głowa p. M. Walterskirchen | 1921-23 | kat. 49 a brąz'
pieczątka autorska na odwrociu

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPINIE:
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Kossakowskiego

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.