W centrum rzeźbiarskich zainteresowań Romana Bilińskiego znajdował się portret. Już od najmłodszych lat interesował się sztuką - malarstwem i rzeźbą, a rodzice pochodzący z bogatego ziemiaństwa doceniając jego talent artystyczny posłali go na studia malarskie do Lwowa. Następnie w czasie I Wojny Światowej kontynuował naukę w Kijowie. Z powodu wybuchu Rewolucji Październikowej Biliński porzucił rodzinne strony. Przez Kaukaz i Krym przedostał się do Turcji, gdzie stał wziętym nauczycielem malarstwa i rzeźby. Z tego okresu pochodzi prezentowany portret żony ówczesnego ambasadora w Turcji Zygmunta Tadeusza Olszowskiego.
Stefania z Jasieńskich Olszowska czynnie działała w wielu organizacjach pozarządowych i charytatywnych. Była m.in. wiceprezesem Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, a latach 1915-16 działała w Komisji do Spraw Urządzania Kwest Ulicznych Komitetu Obywatelskiego st. m. Warszawy, jak również w Sekcji Pracy Kobiet. Po śmierci męża mieszkała w Warszawie gdzie w czasie okupacji policja niemiecka natrafiła w jej domu na tajną drukarnię „Szańca”, mieszczącą się w oficynie. Zastani drukarze zginęli w walce, a wszystkich mieszkańców domu hitlerowcy aresztowali, w tym jego właścicielkę, wówczas 70-letnią Stefanię Olszowską. Pani ambasadorowa została zastrzelona na Pawiaku przez Oberwachmeistera Franza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

34
Roman BILIŃSKI (1897 Lwów - 1981 Bordighera)

Portret pani ambasadorowej Stefanii Olszowskiej, 1932

brąz, marmur, 57 x 15 x 10 cm [wymiary z podstawą]
sygnowany p.d.: 'R. Biliński'
po lewej dedykacja: 'Pani Ambasadorowej Stefanii Olszowskiej autor Istambuł 1932'
unikat

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W centrum rzeźbiarskich zainteresowań Romana Bilińskiego znajdował się portret. Już od najmłodszych lat interesował się sztuką - malarstwem i rzeźbą, a rodzice pochodzący z bogatego ziemiaństwa doceniając jego talent artystyczny posłali go na studia malarskie do Lwowa. Następnie w czasie I Wojny Światowej kontynuował naukę w Kijowie. Z powodu wybuchu Rewolucji Październikowej Biliński porzucił rodzinne strony. Przez Kaukaz i Krym przedostał się do Turcji, gdzie stał wziętym nauczycielem malarstwa i rzeźby. Z tego okresu pochodzi prezentowany portret żony ówczesnego ambasadora w Turcji Zygmunta Tadeusza Olszowskiego.
Stefania z Jasieńskich Olszowska czynnie działała w wielu organizacjach pozarządowych i charytatywnych. Była m.in. wiceprezesem Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, a latach 1915-16 działała w Komisji do Spraw Urządzania Kwest Ulicznych Komitetu Obywatelskiego st. m. Warszawy, jak również w Sekcji Pracy Kobiet. Po śmierci męża mieszkała w Warszawie gdzie w czasie okupacji policja niemiecka natrafiła w jej domu na tajną drukarnię „Szańca”, mieszczącą się w oficynie. Zastani drukarze zginęli w walce, a wszystkich mieszkańców domu hitlerowcy aresztowali, w tym jego właścicielkę, wówczas 70-letnią Stefanię Olszowską. Pani ambasadorowa została zastrzelona na Pawiaku przez Oberwachmeistera Franza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.