Sportretowany jest w mundurze oficerskim Białoruskiego Pułku Huzarów. Pułk został sformowany w 1803 r. Stacjonował w Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1816 -1864 nosił imię Księcia Orańskiego. W 1864 przemianowany na 7-u Pułk Huzarski. Umundurowanie stanowił czerwony mentyk, niebieski dolman i srebrne szamerunki. W latach 1826 zmieniono kolor kołnierzy z czerwonych na niebieskie, zaś od 1835 r. mentyk przestano nosić na ramieniu a zaczęto na plecach - co pozwala datować obraz na okres 1826 - 1834. Pułk uczetniczył w wojnach z Turcją 1806-1812, z Francją 1812-1814, Turcją 1828-29, Polską 1830-31

100
ROSYJSKI MALARZ

PORTRET OFICERA BIAŁORUSKIEGO PUŁKU HUZARÓW, 1826 - 1834

Olej, płótno dublowane; 68 x 53 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Sportretowany jest w mundurze oficerskim Białoruskiego Pułku Huzarów. Pułk został sformowany w 1803 r. Stacjonował w Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1816 -1864 nosił imię Księcia Orańskiego. W 1864 przemianowany na 7-u Pułk Huzarski. Umundurowanie stanowił czerwony mentyk, niebieski dolman i srebrne szamerunki. W latach 1826 zmieniono kolor kołnierzy z czerwonych na niebieskie, zaś od 1835 r. mentyk przestano nosić na ramieniu a zaczęto na plecach - co pozwala datować obraz na okres 1826 - 1834. Pułk uczetniczył w wojnach z Turcją 1806-1812, z Francją 1812-1814, Turcją 1828-29, Polską 1830-31