Portret pędzla sławnego portrecisty gdańskiego Andrzeja Stecha z jego okresu młodzieńczego, przedstawiający mężczyznę w stroju z lat 60. XVII w.

Dzieło to już przed wojną zostało docenione przez muzealników polskich i zostało przyjęte na wystawę do Muzeum Narodowego. Rzadkość na rynku antykwarycznym.

133
Andreas STECH (1635 Słupsk - 1697 Gdańsk)

Portret młodzieńca, 1664 ?

olej, płótno dublowane; 79 x 59 cm;
na odwrocie, na blejtramie stary napis w sepii: Andreas Stech fec. 1664, na krośnie malarskim przedwojenna nalepka z Muzeum Narodowego w Warszawie z nr. inwentarzowym 182019 (depozyt prywatny).

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Portret pędzla sławnego portrecisty gdańskiego Andrzeja Stecha z jego okresu młodzieńczego, przedstawiający mężczyznę w stroju z lat 60. XVII w.

Dzieło to już przed wojną zostało docenione przez muzealników polskich i zostało przyjęte na wystawę do Muzeum Narodowego. Rzadkość na rynku antykwarycznym.