Malarz i literat. Pierwszych lekcji rysunku udzielał mu kuzyn - Stanisław Wyspiański. Studiował w latach 1906-12 na ASP w Krakowie u Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza (według niektórych ¼ródeł studia malarskie ukończył w roku 1929). Absolwent polonistyki i historii sztuki. Pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie (1913-17). Był sekretarzem TPSP oraz redaktorem roczników wydawanych przez Towarzystwo. Członek, sekretarz i jeden z współzałożycieli Związku Literatów Polskich w Krakowie. Od roku 1950 należał do ZPAP. Miał szereg wystaw indywidualnych w TPSP w Krakowie (1906, 1939, 1946, 1949) oraz w 1939 w Warszawskiej Zachęcie. Brał także udział w wystawach zbiorowych m in. w Salonie Jesiennym (1949) i Salonie Wiosennym (1938) w Krakowie.

124
Antoni WAŚKOWSKI (1885-1966)

PORTRET MŁODEJ KOBIETY

Pastel, papier;
67,5 x 46 cm w świetle oprawy
Sygnowany p.d.: A. Waśkowski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz i literat. Pierwszych lekcji rysunku udzielał mu kuzyn - Stanisław Wyspiański. Studiował w latach 1906-12 na ASP w Krakowie u Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza (według niektórych ¼ródeł studia malarskie ukończył w roku 1929). Absolwent polonistyki i historii sztuki. Pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie (1913-17). Był sekretarzem TPSP oraz redaktorem roczników wydawanych przez Towarzystwo. Członek, sekretarz i jeden z współzałożycieli Związku Literatów Polskich w Krakowie. Od roku 1950 należał do ZPAP. Miał szereg wystaw indywidualnych w TPSP w Krakowie (1906, 1939, 1946, 1949) oraz w 1939 w Warszawskiej Zachęcie. Brał także udział w wystawach zbiorowych m in. w Salonie Jesiennym (1949) i Salonie Wiosennym (1938) w Krakowie.