Przedstawiony do opinii portret młodego mężczyzny (...) jest najprawdopodobniej autoportretem artysty z końcowego okresu jego pobytu w Gimnazjum i Uniwersytecie w Charkowie, gdzie pobierał lekcje rysunków i malarstwa lub z początkowego okresu jego profesjonalnych studiów malarskich w Akademii Petersburskiej. Na czas ( a więc i na prawdopodobne miejsce) wskazuje wiek portretowanego młodzieńca (ok. 18-20 lat), co - jeśli jest to autoportret Siemiradzkiego, urodzonego w 1843 roku - wskazywałoby jak wyżej. (...) Naukę w Charkowie ukończył on (Siemiradzki) bowiem w 1863 roku i rok później rozpoczął studia w Petersburgu. Na to, że jest to autoportret wskazuje charakterystyczne upozowanie modela, 3 w prawo, najczęstsza pozycja przy autoportretowaniu, powtórzona zresztą przez Siemiradzkiego na późniejszym (w wieku ok. 40-50 lat) autoportrecie olejnym (nie sygnowanym i nie datowanym) w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. 311001. Identyczne upozowanie, zbliżony bieg linii określający owal twarzy, elementy rysów twarzy pozwalają przyjąć, ze mimo wyraźnych początków otyłości na portrecie olejnym chodzi o tę sama osobę po upływie pewnego czasu.
Fragment opinii Tadeusza Chruścickiego i Zofii Gołubiew z 1996 r.

4
Henryk SIEMIRADZKI (1843 - 1902)

Portret młodego mężczyzny (Autoportret artysty?)

kredka, gwasz, tektura, 25 × 18,7 cm
sygn. p. d.: H. Siemiradzki.

Praca posiada opinię Tadeusza Chruścickiego i Zofii Gołubiew z Fundacji Monumentis Patriae z 1996 roku.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Przedstawiony do opinii portret młodego mężczyzny (...) jest najprawdopodobniej autoportretem artysty z końcowego okresu jego pobytu w Gimnazjum i Uniwersytecie w Charkowie, gdzie pobierał lekcje rysunków i malarstwa lub z początkowego okresu jego profesjonalnych studiów malarskich w Akademii Petersburskiej. Na czas ( a więc i na prawdopodobne miejsce) wskazuje wiek portretowanego młodzieńca (ok. 18-20 lat), co - jeśli jest to autoportret Siemiradzkiego, urodzonego w 1843 roku - wskazywałoby jak wyżej. (...) Naukę w Charkowie ukończył on (Siemiradzki) bowiem w 1863 roku i rok później rozpoczął studia w Petersburgu. Na to, że jest to autoportret wskazuje charakterystyczne upozowanie modela, 3 w prawo, najczęstsza pozycja przy autoportretowaniu, powtórzona zresztą przez Siemiradzkiego na późniejszym (w wieku ok. 40-50 lat) autoportrecie olejnym (nie sygnowanym i nie datowanym) w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. 311001. Identyczne upozowanie, zbliżony bieg linii określający owal twarzy, elementy rysów twarzy pozwalają przyjąć, ze mimo wyraźnych początków otyłości na portrecie olejnym chodzi o tę sama osobę po upływie pewnego czasu.
Fragment opinii Tadeusza Chruścickiego i Zofii Gołubiew z 1996 r.