Mikołaj Narcyz Wybranowski z Wybranowa h. Poraj (1730 - 1808), syn Stanisława Leona, wojskiego lubelskiego i Anny z domu Kiełczewskiej, duchowny, proboszcz w Gościeradzu, kanonik krakowski, infułat. Odznaczony przez króla Stanisława Augusta Orderem św. Stanisława, z którym jest sportretowany. Pod tym orderem ma dystynktorium kanonicze.

49
Malarz POLSKI

PORTRET MIKOŁAJA WYBRANOWSKIEGO, k. XVIII w.

Olej, płotno; 78 x 59 cm
Z lewej herb Poraj, z prawej napis: MIKOŁAJ WYBRANOWSKI / BISKUP IN PART. INF. / KANONIK I OFICYAŁ / KATEDRY KRAKOWSKIEJ / DEPUTAT NA TRYBUNAŁ KORONNY KAWAWLER ORDERU SW. STANISŁAWA
Na odwrocie kartka z napisem piórem: Mikołaj Poray z Wybranowa Wybranowski / kanonik krakowski proboszcz gościeradzki, biskup in part infiv. / syn Stanisława i Anton. Kiełczewskiej / wnuk Mikołaja Michała / prawnuk Jana / linii lubel lin nasza

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Mikołaj Narcyz Wybranowski z Wybranowa h. Poraj (1730 - 1808), syn Stanisława Leona, wojskiego lubelskiego i Anny z domu Kiełczewskiej, duchowny, proboszcz w Gościeradzu, kanonik krakowski, infułat. Odznaczony przez króla Stanisława Augusta Orderem św. Stanisława, z którym jest sportretowany. Pod tym orderem ma dystynktorium kanonicze.