Malarz austriacki, specjalizował się w scenach rodzajowych i portretach, H.Fuchs wymienia również pejzaże jego autorstwa (por. H.Fuchs, Die Österreichischen Maler des 19. Jarhunderts, t. III, Wien 1973, s. K 37, 89-91). Działał w kręgach Akademii wiedeńskiej i drezdeńskiej. Niniejszy portret reprezentuje typ biedermeierowskiego portretu mieszczańskiego ukształtowanego w Austrii i w Niemczech w drugiej i trzeciej dekadzie XIX stulecia. Doskonały rysunek, delikatnie i gładko kładziona faktura, przemyślany dobór barw czynią z tego dzieła bardzo ciekawy i o wysokich walorach artystycznych przykład malarstwa portretowego.

35
August MANSFELD (1816 – 1901)

PORTRET MĘŻCZYZNY Z PSEM, 1837 r.

Deska, olej, 31,5 x 25,5 cm
Sygnowany w lewym, dolnym rogu: Mansfeld August. 1837
na odwrocie napis: Mansfeld August. Heinrich / Geb. 13 Märs 18 /... Schüler der Wien / u Nach Dresden / thätig in Wien oraz poniżej: ...in ihrs "Die enttäus... ? 1859.
In Wiener Aus .../ Das erste Mimosen / est in Dresden...

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz austriacki, specjalizował się w scenach rodzajowych i portretach, H.Fuchs wymienia również pejzaże jego autorstwa (por. H.Fuchs, Die Österreichischen Maler des 19. Jarhunderts, t. III, Wien 1973, s. K 37, 89-91). Działał w kręgach Akademii wiedeńskiej i drezdeńskiej. Niniejszy portret reprezentuje typ biedermeierowskiego portretu mieszczańskiego ukształtowanego w Austrii i w Niemczech w drugiej i trzeciej dekadzie XIX stulecia. Doskonały rysunek, delikatnie i gładko kładziona faktura, przemyślany dobór barw czynią z tego dzieła bardzo ciekawy i o wysokich walorach artystycznych przykład malarstwa portretowego.