Złoty medal na szyi portretowanego można uznać za rosyjski medal "Za Gorliwość" ustanowiony grudniu 1801 r przez cara Aleksandra I. Na awersie wyobrażał on głowę cara prawym profilem w otoczeniu napisów: ?. ?. ?????????? I ?????????? ? ??????????? ???????, lub ?????????? ?????? ?.?. ?????????? ?????? albo ?????????? I. ???. ???????, na rewersie napis ?? ???????. Medal występował w trzech rozmiarach - 65, 50 (51) i 28 (29) mm. Noszony był na szyi na wstążce Orderu Św. Andrzeja (błękitnej), lub wstęgach orderów św. Jerzego (za specjalne zasługi wojenne), św. Anny, św. Aleksandra Newskiego oraz św. Włodzimierza. Mógł być złoty (czasami na specjalny rozkaz cara wysadzany diamentami) lub srebrny. Odznaczano nim ludzi spoza arystokracji i szlachty - kupców, chłopów, mieszczan, artystów za różnorakie usługi na rzecz państwa. Uhonorowano nim m.in. ojca i syna Jakowlewów, którzy ustawili Kolumnę Aleksandrowską w Sankt Petersburgu; na ich medalu na rewersie umieszczono wizerunek kolumny (porównaj: W. Jakubowski, Ordery i medale Rosji, Toruń 1993, s. 124, poz. 107). Za panowania cara Aleksandra I (do roku 1825) złotym medalem odznaczono około 1000 osób, a srebrnym około 800. Medale o średnicy 65 mm nie były noszone na szyi i produkowane były bez uszka. Wybito wtedy tylko jeden medal o średnicy 28 mm.
Wydaje się, że na prezentowanym obrazie sportretowano Rosjanina. Jego tożsamość pozostaje niewiadoma. Realistyczny styl malarstwa, przekonująca charakterystyka niemłodej twarzy, na której skupiła się uwaga malarza, umiejętne oddanie detali (jedwabna kamizelka, bambusowa laska ze srebrną gałką), dyskretne operowanie światłem, które modeluje twarz i dłonie czyni z prezentowanego obrazu doskonały przykład portretu epoki Biedermeier.

58
nieokreślony, pocz. XIX w. Malarz

PORTRET MĘŻCZYZNY Z MEDALEM ALEKSANDRA I ZA GORLIWOŚĆ NA WSTĘDZE ORDERU ŚW. ANDRZEJA, przed 1840

Olej, płótno naklejone na sklejkę;
97 x 66,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Złoty medal na szyi portretowanego można uznać za rosyjski medal "Za Gorliwość" ustanowiony grudniu 1801 r przez cara Aleksandra I. Na awersie wyobrażał on głowę cara prawym profilem w otoczeniu napisów: ?. ?. ?????????? I ?????????? ? ??????????? ???????, lub ?????????? ?????? ?.?. ?????????? ?????? albo ?????????? I. ???. ???????, na rewersie napis ?? ???????. Medal występował w trzech rozmiarach - 65, 50 (51) i 28 (29) mm. Noszony był na szyi na wstążce Orderu Św. Andrzeja (błękitnej), lub wstęgach orderów św. Jerzego (za specjalne zasługi wojenne), św. Anny, św. Aleksandra Newskiego oraz św. Włodzimierza. Mógł być złoty (czasami na specjalny rozkaz cara wysadzany diamentami) lub srebrny. Odznaczano nim ludzi spoza arystokracji i szlachty - kupców, chłopów, mieszczan, artystów za różnorakie usługi na rzecz państwa. Uhonorowano nim m.in. ojca i syna Jakowlewów, którzy ustawili Kolumnę Aleksandrowską w Sankt Petersburgu; na ich medalu na rewersie umieszczono wizerunek kolumny (porównaj: W. Jakubowski, Ordery i medale Rosji, Toruń 1993, s. 124, poz. 107). Za panowania cara Aleksandra I (do roku 1825) złotym medalem odznaczono około 1000 osób, a srebrnym około 800. Medale o średnicy 65 mm nie były noszone na szyi i produkowane były bez uszka. Wybito wtedy tylko jeden medal o średnicy 28 mm.
Wydaje się, że na prezentowanym obrazie sportretowano Rosjanina. Jego tożsamość pozostaje niewiadoma. Realistyczny styl malarstwa, przekonująca charakterystyka niemłodej twarzy, na której skupiła się uwaga malarza, umiejętne oddanie detali (jedwabna kamizelka, bambusowa laska ze srebrną gałką), dyskretne operowanie światłem, które modeluje twarz i dłonie czyni z prezentowanego obrazu doskonały przykład portretu epoki Biedermeier.