Antoni Kamieński, rysownik, malarz, grafik. Wykształcenie artystyczne zdobywał w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu od około 1881. Utrata rodzinnego majątku ziemskiego spowodowała, że w 1890 artysta przeprowadził się do Warszawy i pracował jako ilustrator. Rok później wyjechał do Paryża, gdzie studiował rzeźbę i malarstwo w Académie Julian w pracowni Antonina Mercié oraz prywatnie u Williama-Adolphe’a Bouguereau, Jeana-Josepha Benjamina-Constanta i Jeana-Paula Laurensa. Artysta utrzymywał w Paryżu ścisłe stosunki z polskim środowiskiem literacko-artystycznym. Obracał się w kręgu między innymi Konstantego Laszczki, z którym wspólnie studiował rzeźbę, Zenona Przesmyckiego, Edwarda Porębowicza, Władysława Ślewińskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Artystycznym zapisem tych kontaktów był rysunek wykonany przez Kamieńskiego w 1893 „Na wyżynach” przedstawiający zgromadzonych w pracowni Laszczki polskich twórców, zreprodukowany w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 15, 30 marca – 11 kwietnia 1896, s. 290). Rysunek był eksponowany w 1894 na słynnej wystawie sztuki polskiej we Lwowie. Od tej pory artysta nieprzerwanie zajmował się działalnością ilustratorską, zamieszczając swe prace w „Illustration”, „Le Monde illustré” oraz londyńskim „The Graphic”. W 1894 nawiązał stałą współpracę z warszawskim „Tygodnikiem Ilustrowanym”. Jego twórczość wypełniała działalność portretowa – tworzył liczne wizerunki osób z szeroko pojętego środowiska warszawskiego i polskiej kolonii przebywającej w Paryżu – artystów, literatów i naukowców. Wykonał portrety między innymi Ignacego Jana Paderewskiego, Olgi Boznańskiej, Antoniego Kurzawy, Stanisława Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, grafika Ignacego Łopieńskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Marii Curie-Skłodowskiej. Podejmował też tematy polityczne i społecznie zaangażowane, zainspirowane rewolucją z 1905 i ideologią socjalistyczną. Po 1900 zaczął uprawiać akwafortę. Ilustrował również własne utwory literackie. Wystawiał od 1895, głównie w Warszawie i Paryżu (Paulina Adamczyk, Cyfrowe MNW).

Rysownik, malarz, grafik. Około 1881 roku wyjechał do Petersburga, gdzie rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w klasie G. Willewalda. W 1890 wyjechał do Warszawy, gdzie zarabiał jako rysownik dla różnych czasopism. Rok później wyjechał do Académie Julian, gdzie początkowo uczęszczał do klasy rzeźby, a następnie uczył się malarstwa m.in. w pracowni A. W. Bouguereau. Najbardziej jednak pochłaniał go rysunek, któremu poświęcił się niemal bez reszty. W Paryżu rysował dla Illustration i Monde Illustré, jego rysunki ukazywały się także w londyńskim The Graphic. Na przełomie XIX i XX w. nawiązał stałą współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Podstawową domeną twórczości Kamieńskiego był rysunek. Rysował kredką, pastelami, używał gwaszu, tuszu i węgla. Znany także jako wybitny portrecista, silnie związany z polskim środowiskiem dziennikarzy, pisarzy i poetów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

30
Antoni KAMIEŃSKI (1860 - 1933)

Portret mężczyzny, 1926 r.

pastel/papier, 60 x 46 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A. Kamieński | 1926'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Antoni Kamieński, rysownik, malarz, grafik. Wykształcenie artystyczne zdobywał w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu od około 1881. Utrata rodzinnego majątku ziemskiego spowodowała, że w 1890 artysta przeprowadził się do Warszawy i pracował jako ilustrator. Rok później wyjechał do Paryża, gdzie studiował rzeźbę i malarstwo w Académie Julian w pracowni Antonina Mercié oraz prywatnie u Williama-Adolphe’a Bouguereau, Jeana-Josepha Benjamina-Constanta i Jeana-Paula Laurensa. Artysta utrzymywał w Paryżu ścisłe stosunki z polskim środowiskiem literacko-artystycznym. Obracał się w kręgu między innymi Konstantego Laszczki, z którym wspólnie studiował rzeźbę, Zenona Przesmyckiego, Edwarda Porębowicza, Władysława Ślewińskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Artystycznym zapisem tych kontaktów był rysunek wykonany przez Kamieńskiego w 1893 „Na wyżynach” przedstawiający zgromadzonych w pracowni Laszczki polskich twórców, zreprodukowany w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 15, 30 marca – 11 kwietnia 1896, s. 290). Rysunek był eksponowany w 1894 na słynnej wystawie sztuki polskiej we Lwowie. Od tej pory artysta nieprzerwanie zajmował się działalnością ilustratorską, zamieszczając swe prace w „Illustration”, „Le Monde illustré” oraz londyńskim „The Graphic”. W 1894 nawiązał stałą współpracę z warszawskim „Tygodnikiem Ilustrowanym”. Jego twórczość wypełniała działalność portretowa – tworzył liczne wizerunki osób z szeroko pojętego środowiska warszawskiego i polskiej kolonii przebywającej w Paryżu – artystów, literatów i naukowców. Wykonał portrety między innymi Ignacego Jana Paderewskiego, Olgi Boznańskiej, Antoniego Kurzawy, Stanisława Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, grafika Ignacego Łopieńskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Marii Curie-Skłodowskiej. Podejmował też tematy polityczne i społecznie zaangażowane, zainspirowane rewolucją z 1905 i ideologią socjalistyczną. Po 1900 zaczął uprawiać akwafortę. Ilustrował również własne utwory literackie. Wystawiał od 1895, głównie w Warszawie i Paryżu (Paulina Adamczyk, Cyfrowe MNW).

Rysownik, malarz, grafik. Około 1881 roku wyjechał do Petersburga, gdzie rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w klasie G. Willewalda. W 1890 wyjechał do Warszawy, gdzie zarabiał jako rysownik dla różnych czasopism. Rok później wyjechał do Académie Julian, gdzie początkowo uczęszczał do klasy rzeźby, a następnie uczył się malarstwa m.in. w pracowni A. W. Bouguereau. Najbardziej jednak pochłaniał go rysunek, któremu poświęcił się niemal bez reszty. W Paryżu rysował dla Illustration i Monde Illustré, jego rysunki ukazywały się także w londyńskim The Graphic. Na przełomie XIX i XX w. nawiązał stałą współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Podstawową domeną twórczości Kamieńskiego był rysunek. Rysował kredką, pastelami, używał gwaszu, tuszu i węgla. Znany także jako wybitny portrecista, silnie związany z polskim środowiskiem dziennikarzy, pisarzy i poetów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.