Studiowała w gdańskiej PWSSP (1948-51; obecnie ASP) i warszawskiej ASP (1951-54).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

67
Barbara JONSCHER (1926-1986)

Portret Marii, 1966 r.

olej/płótno, 100 x 63 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Barbara Jonscher 66'
opisany na odwrociu: 'BARBARA | JONSCHER | WARSZAWA | olej 100 x 63 | "PORTRET MARII" '
na odwrociu naklejka wywozowa z DESY z opisem obrazu i destynacją (Finlandia) oraz papierowe naklejki wywozowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiowała w gdańskiej PWSSP (1948-51; obecnie ASP) i warszawskiej ASP (1951-54).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.