130
Malarz nieokreślony, XIX w.

Portret kobiety, ok. 1850

olej, płótno dublowane; 51 x 41 cm.
Obraz po konserwacji.

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 5 400 zł
Estymacja: 6 000 - 7 200 zł