147
Malarz nieokreślony, XIX w.

Portret kobiety - miniatura

gwasz, kość, 6,3 x 5 cm (owal, w świetle oprawy);
na odwrocie nalepka z odręcznymi informacjami w języku niemieckim;
oprawa drewniana, prostokątna, złocona, wymiar oprawy: 9,7 x 8 cm.

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 800 zł
Estymacja: 2 000 - 2 400 zł