Malarstwa uczył go ojciec - znany malarz Jan Maszkowski. Póżniej rozwijał umiejętności w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, natępnie w latach 1857-59 w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Wilhelma von Kaulbacha i Carla Theodora von Piloty'ego. Działał następnie w Lipsku i Dreźnie, gdzie rysował ilustracje do prasy.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

36
Marceli MASZKOWSKI (1837 Lwów - 1862 Lwów)

Portret kobiety

ołówek/papier, 46 x 32 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'Maszkowski Marceli'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarstwa uczył go ojciec - znany malarz Jan Maszkowski. Póżniej rozwijał umiejętności w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, natępnie w latach 1857-59 w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Wilhelma von Kaulbacha i Carla Theodora von Piloty'ego. Działał następnie w Lipsku i Dreźnie, gdzie rysował ilustracje do prasy.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.