POCHODZENIE:
- kolekcja Franciszka Bobuli, Kraków
- dom aukcyjny Agra-Art, 2013
- kolekcja prywatna, Polska

„Każde dzieło malarskie, jeśli tylko przekracza pewien poziom, jeśli jest udane – należy do domeny sacrum”. ‒ JERZY NOWOSIELSKI

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

012
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

Portret kobiety, 1986 r.

olej/płótno, 41,2 x 21,2 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JERZY NOWOSIELSKI | 1986'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Współczesna

12.11.2019

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 40 000 - 50 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
- kolekcja Franciszka Bobuli, Kraków
- dom aukcyjny Agra-Art, 2013
- kolekcja prywatna, Polska

„Każde dzieło malarskie, jeśli tylko przekracza pewien poziom, jeśli jest udane – należy do domeny sacrum”. ‒ JERZY NOWOSIELSKI

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.