POCHODZENIE:
- dar artysty dla Stanisława Lorentza (1899-1991), 1979
- spuścizna po Stanisławie Lorentzu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

12
Ludomir SLEŃDZIŃSKI (Slendziński, Ślendziński, Śleńdziński) (1889 Wilno - 1980 Kraków)

Portret kobiety, 1978

olej/sklejka, 45,3 x 35,5 cm
sygnowany i datowany wzdłuż prawej krawędzi pionowo: 'Ludomir Sleńdziński 1978'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- dar artysty dla Stanisława Lorentza (1899-1991), 1979
- spuścizna po Stanisławie Lorentzu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.