OPINIE:
- autentyczność skonsultowana z Fundacją Nowosielskich w Krakowie

Wątki portretowe w twórczości Jerzego Nowosielskiego pojawiały się od samego
początku jego artystycznej aktywności. Znane są przykłady portretów malowanych
przez artystę w już w 1944 i 1945, czyli z początkowego okresu studiów malarza na
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To zainteresowanie okazuje się szczególnie ciekawe,
jeśli zobaczymy je w kontekście zafascynowania artysty światem malarstwa ikonowego.
Początki fascynacji Nowosielskiego światem ikon przypadają na lata 1937-1939, kiedy
miał on okazję bywać we lwowskim Muzeum Ukraińskim. Tam zapoznał się dokładnie ze
sztuką ikonopisarstwa. Jak sam wspominał tamte, młodzieńcze fascynacje: „Pierwszy raz
spotkałem się z wielką sztuką w takim stężeniu i w takiej ilości. Wrażenie było tak silne,
że tego spotkania nigdy nie zapomnę. Patrząc odczuwałem po prostu ból fizyczny... Nie
byłem w stanie przejść z jednej sali do drugiej”. Jak sam zaznaczał, wszystkie jego prace,
które wykonał w swoim życiu, w jakiś sposób zależne były od tamtych spotkań ze sztuką
cerkiewną oraz nimi inspirowane.
W kontekście portretu rodzi to pewien teoretyczny problem. Jak wiadomo, malarstwo
ikonowe odznacza się daleko posuniętą powtarzalnością, standaryzacją wyglądu postaci,
ich rysów i ukształtowania ciał. Wynika to bezpośrednio z poddanej szczegółowym
nakazom i restrykcjom produkcji artystycznej, która w Cerkwi pozostaje kontrolowana przez
duchowieństwo. Dlatego też artyści praktykujący sztukę ikony przedstawiają postaci
o powtarzalnych, podobnych do siebie rysach twarzy, analogicznych zarysach sylwetki itd.
Pewnego rodzaju typizacja widoczna jest również u Nowosielskiego. W swojej twórczości
portretowej artysta starał się jednak godzić inspiracje szczególną, ikonową konwencją
z próbą oddania cech portretowanej postaci. Dlatego portrety Nowosielskiego
w sposób szczególny łączą stylizację z usiłowaniem uchwycenia tego, co w każdej osobie
jednostkowe i niepowtarzalne.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

010
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

Portret kobiety

olej/płótno, 50 x 40 cm
na odwrociu opisany: '2747/W' oraz '20JN'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Współczesna

12.11.2019

19:00

Sprzedane 65 000 zł (79 950 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 65 000 - 80 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
- autentyczność skonsultowana z Fundacją Nowosielskich w Krakowie

Wątki portretowe w twórczości Jerzego Nowosielskiego pojawiały się od samego
początku jego artystycznej aktywności. Znane są przykłady portretów malowanych
przez artystę w już w 1944 i 1945, czyli z początkowego okresu studiów malarza na
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To zainteresowanie okazuje się szczególnie ciekawe,
jeśli zobaczymy je w kontekście zafascynowania artysty światem malarstwa ikonowego.
Początki fascynacji Nowosielskiego światem ikon przypadają na lata 1937-1939, kiedy
miał on okazję bywać we lwowskim Muzeum Ukraińskim. Tam zapoznał się dokładnie ze
sztuką ikonopisarstwa. Jak sam wspominał tamte, młodzieńcze fascynacje: „Pierwszy raz
spotkałem się z wielką sztuką w takim stężeniu i w takiej ilości. Wrażenie było tak silne,
że tego spotkania nigdy nie zapomnę. Patrząc odczuwałem po prostu ból fizyczny... Nie
byłem w stanie przejść z jednej sali do drugiej”. Jak sam zaznaczał, wszystkie jego prace,
które wykonał w swoim życiu, w jakiś sposób zależne były od tamtych spotkań ze sztuką
cerkiewną oraz nimi inspirowane.
W kontekście portretu rodzi to pewien teoretyczny problem. Jak wiadomo, malarstwo
ikonowe odznacza się daleko posuniętą powtarzalnością, standaryzacją wyglądu postaci,
ich rysów i ukształtowania ciał. Wynika to bezpośrednio z poddanej szczegółowym
nakazom i restrykcjom produkcji artystycznej, która w Cerkwi pozostaje kontrolowana przez
duchowieństwo. Dlatego też artyści praktykujący sztukę ikony przedstawiają postaci
o powtarzalnych, podobnych do siebie rysach twarzy, analogicznych zarysach sylwetki itd.
Pewnego rodzaju typizacja widoczna jest również u Nowosielskiego. W swojej twórczości
portretowej artysta starał się jednak godzić inspiracje szczególną, ikonową konwencją
z próbą oddania cech portretowanej postaci. Dlatego portrety Nowosielskiego
w sposób szczególny łączą stylizację z usiłowaniem uchwycenia tego, co w każdej osobie
jednostkowe i niepowtarzalne.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.