Malarz związany ze środowiskiem wileńskim. Początkowo uczył się malarstwa w tamtejszej Szkole Rysunkowej u Iwana Trutniewa, później w szkole rysunkowej przy Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. W r. 1916 roku wstąpił do szkoły wojskowej, następnie walczył na froncie. W r. 1921 powrócił do Wilna i podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych. W r. 1933 otrzymał dyplom. Prócz malarstwa sztalugowego malował polichromie we wnętrzach sakralnych oraz wykonywał konserwacje malarstwa monumentalnego. Zajmował się także dydaktyką. W r. 1940 przeniósł się do Warszawy.
Wg Dariusza Konstantynów: "W bogatym i różnorodnym dorobku Kwiatkowskiego najważniejsze miejsce zajmowały portrety, reprezentujące ten sam typ wizerunku, który charakterystyczny jest dla malarstwa Sleńdzińskiego. (...) W połowie lat 30. zaczął stopniowo odchodzić od neoklasycznej stylistyki szkoły wileńskiej. Zachowując dbałość o rysunek i przejrzystość kompozycji, coraz większą uwagę zwracał na walory malarskie i kolor. (...) Oprócz portretów osób współczesnych, Kwiatkowski stworzył wiele wizerunków postaci historycznych (...) zamawianych przez Bibliotekę Uniwersytecką i Kuratorium Wileńskiego Okręgu Szkolnego" (D. Konstantynów, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, Warszawa 2006, s. 149).

19
Kazimierz KWIATKOWSKI (1893-1964)

Portret Janiny Kapuścińskiej, 1942

olej/sklejka, 79,5 x 49,5 cm
sygn. i dat. wzdłuż prawej krawędzi: MALOWAŁ · KAZIMIERZ · KWIATKOWSKI · 1942
wzdłuż lewej krawędzi autorski napis: PORTRET · PANI · JANINY · KAPUŚCIŃSKIEJ

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz związany ze środowiskiem wileńskim. Początkowo uczył się malarstwa w tamtejszej Szkole Rysunkowej u Iwana Trutniewa, później w szkole rysunkowej przy Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. W r. 1916 roku wstąpił do szkoły wojskowej, następnie walczył na froncie. W r. 1921 powrócił do Wilna i podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych. W r. 1933 otrzymał dyplom. Prócz malarstwa sztalugowego malował polichromie we wnętrzach sakralnych oraz wykonywał konserwacje malarstwa monumentalnego. Zajmował się także dydaktyką. W r. 1940 przeniósł się do Warszawy.
Wg Dariusza Konstantynów: "W bogatym i różnorodnym dorobku Kwiatkowskiego najważniejsze miejsce zajmowały portrety, reprezentujące ten sam typ wizerunku, który charakterystyczny jest dla malarstwa Sleńdzińskiego. (...) W połowie lat 30. zaczął stopniowo odchodzić od neoklasycznej stylistyki szkoły wileńskiej. Zachowując dbałość o rysunek i przejrzystość kompozycji, coraz większą uwagę zwracał na walory malarskie i kolor. (...) Oprócz portretów osób współczesnych, Kwiatkowski stworzył wiele wizerunków postaci historycznych (...) zamawianych przez Bibliotekę Uniwersytecką i Kuratorium Wileńskiego Okręgu Szkolnego" (D. Konstantynów, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, Warszawa 2006, s. 149).